Tarih Vakfı > Projeler > Kurum ve Sektör Tarihi Projeleri > Tamamlanan Çalışmalar > Türkiye’de Piyango Tarihi ve Milli Piyango İdaresi

Türkiye’de Piyango Tarihi ve Milli Piyango İdaresi

by tarihvakfi

Türkiye’de piyangonun ve Milli Piyango İdaresi’nin tarihinin yazılması ekonomik ve toplumsal hayatımızın ilgi çekici, renkli bir bölümünün yazılması anlamına geliyor. Milli Piyango İdaresi’nin niçin ve nasıl kurulduğu, kuruluş sonrasında hangi aşamalardan geçtiği, Türkiye’de ekonomik ve politik yapının değişik evrelerinden bu kurumun nasıl etkilendiği başılı başına ilgi çekici. Kurumu yönetenlerin kimlikleri ve kurumda çalışnaların nitelikleri, kurumun zaman içindeki gelişimi, genel müdürden bilet satıcısına kadar uzanan çizginin biçimlenişi dikkar çekici bir mikro-tarih konusu olarak araştırılıp yazıldı. Milli Piyango Genel Müdürlüğü ve Tarih Vakıf arasında gerçekleştirilen görüşmeler Mayıs 1992 yılında sonuca ulaştı. Buna göre Tarih Vakfı Mete Tunçay yönetimindeki bir ekip ile, yaklaşık altı aylık bir proje ile Osmanlı İmparatorluğunda ve Türkiye’de Piyango ve Milli Piyango İdaresi konulu bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma sonucunda Mete Tunçay’ın yazdığı kitap “Milli Piyango Tarihi ve Milli Piyango İdaresi” adıyla yayınlandı. Piyangonun Dünü Bugünü Yarını kitabı: Tarih Vakfı, Milli Piyango Tarihi kitabından ayrı olarak, bir de promosyon kitabı düzenledi. Milli Piyango tarihinin iyice özümlenmiş biçimiyle verildiği bu kitap, piyango biletlerinden örneklerin, gazete ilanlarının, ünlü bayilerin, afişlerin yer aldığı renkli görsel malzemeyi içeriyor. Ayrıca, Milli Piyango Arşivi’nin düzenlenmesine ilişkin bir sistem oluşturuldu. Buna göre, Maliye Bakanlığından İş Bankası’na ve eski Donanma Cemiyeti’ne kadar bir çok kuruluşa dağılmış olan ilgili malzeme toplanarak, çeşitli mulakatlar yolu ile ilgililerin anıları kaydedilerek ve eldeki malzeme yeniden düzenlenerek bir Milli Piyango Arşivi oluşturuldu.

Satın Al