Tarih Vakfı > Projeler > Kurum ve Sektör Tarihi Projeleri > Tamamlanan Çalışmalar > Tariş Tarihi

Tariş Tarihi

by tarihvakfi

Tariş kurum tarihi yazılmasına ilişkin proje, ilgili kurumların onayından geçerek Tariş Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuz Oyan ve Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Tekeli tarafından imzalanan bir sözleşme ile 16 Kasım 1992 yılında başladı.Projeyi Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof Dr. Zeki Arıkan yönetti ve kendisine 9 Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sabri Sürgevil yardımcı oldu.

Çalışmanın ilk bölümünde, varolan ve yeni bulunan kaynaklar değerlendirilerek Birinci Dünya Savaşı’ndan günümüze Tariş’in tarihi araştırıldı ve basıma hazır bir kitap metni olarak, kuruma teslim edildi. Bu metin Tariş tarafından kitap olarak bastırıldı.

Paralel olarak yürütülen İkinci bölüm çalışmada; 50 kooperatif üyesi, yöneticisi ve Tariş’in eski mensupları ile görüşülüp, anıları videoya kaydedildi. 60 dakikalık bir Tariş Tarihi belgeseli hazırlandı. Böylece kurum kendine bağlı kooparatiflere, işletmelere ve hatta köy kahvelerine video kaste kopyalarını yollayabileceği, yerel ve ulusal televizyonların kulalnımına açabileceği bir belgesele sahip oldu.