Tarih Vakfı > Projeler > Kurum ve Sektör Tarihi Projeleri > Tamamlanan Çalışmalar > Kredi Kayıt Bürosu Çekin Tarihi

Kredi Kayıt Bürosu Çekin Tarihi

by tarihvakfi

1995 yılında kurulmuş olan Kredi Kayıt Bürosu birçok bankadan temsilcinin katıldığı bir yönetim kuruluna sahiptir. Bireysel ve kurumsal olarak kredi notu araştırması yapan, bunun için yasalara dayanarak bankalardan veri çeken ve bunu üye-müşterileri ile belli koşullar altında paylaşan bir kurumdur. Son zamanlarda karekodlu çek uygulaması ile daha görünür hale gelen kurum 25. yılları için Türkiye’de Çekin Tarihi üzerine bir prestij kitabının yazılmasını talep etmiş, çalışmalar Eylül 2018’de başlamış ve yazarlığını Ömerül Faruk Bölükbaşı’nın yaptığı kitap 2020 başı itibariyle tamamlanmış ve kuruma sunulmuştur. Kurumun değerlendirmeleri ve mizanpaj çalışmalarının ardından kitap Eylül 2020’de yayınlanmıştır.