Tarih Vakfı > Projeler > Kurum ve Sektör Tarihi Projeleri > Devam Eden Çalışmalar > TEB (Türk Ekonomi Bankası A.Ş.) Kurum Tarihi Projesi

TEB (Türk Ekonomi Bankası A.Ş.) Kurum Tarihi Projesi

by tarihvakfi

2017’de kuruluşunun 90. yılını kutlayan TEB’in Cumhuriyet’in ilk yıllarında Kocaeli’nde faaliyet yürüten yerel bir bankadan, önce ulusal, sonra da küresel bir bankaya nasıl dönüştüğünün öyküsü genel olarak Türkiye iktisadi ve siyasi tarihindeki değişim ve dönüşümler, özel olarak da bankacılık sektörü bağlamında ele alınmaktadır.

TEB Kurum Tarihi araştırmasıyla, bankanın kurucuları ve kuruluş süreci; günümüze kadar geçirdiği aşamalar; kamu ve özel sektördeki diğer kurumlarla ilişkileri; toplum üzerinde bıraktığı etkiler; ortaklıklar ve birleşmeler; misyonu, vizyonu ve hedeflerindeki değişiklikler ile sahip olduğu kurum kültürü, belgelerle ve olayların bire bir tanıklarının anlatılarıyla ortaya konmaya çalışılmaktadır. Araştırma sonunda kapsamlı ve belgelerle desteklenen bir metin haline dönüştürülen TEB tarihi; kurumun beklentileri çerçevesinde bir prestij kitaba, yükseköğretim düzeyinde kaynak olacak bir akademik kitaba ve belgesel ya da kurumsal tanıtım filmine dönüştürülecektir.