Tarih Vakfı > Projeler > Kurum ve Sektör Tarihi Projeleri > Devam Eden Çalışmalar > 150. Yılında Alman Lisesi

150. Yılında Alman Lisesi

by tarihvakfi

İstanbul Alman Lisesi’nin kuruluşunun 150. yılı kapsamında yürütülen proje kapsam ve bütçe açısından Tarih Vakfı’nın sürmekte olan en büyük projesidir. 150. Yılında Alman Lisesi projesi, kurum tarihi kitabı (Türkçe, Almanca ve İngilizce), 150 Yıl – 150 Mezun başlığıyla 150 mezuna ait sözlü tarih çekimlerine dayanan 150 kısa biyografi kitabı (Türkçe, Almanca, İngilizce) ve Alman Lisesi belgeseli olmak üzere ün ana sacayağına sahiptir. Projenin yazarlığını Prof. Dr. Selçuk Akşin Somel’in yaptığı kurum tarihi kitabının Türkçesi ile İngilizce ve Almanca çevirileri tamamlanmış olup, matbaa baskı aşamasındadır. 150 mezunun sözlü tarih çekimleri ve biyografi yazımı ile Alman Lisesi belgeseli çalışmaları devam etmektedir.