Tarih Vakfı > Projeler > Kültür Mirası ve Yerel Tarih Çalışmaları > Yerel Tarih Çalışmaları > Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma ve Farkındalık Yaratma Projesi

Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma ve Farkındalık Yaratma Projesi

by tarihvakfi

Proje, British Counsil ve The Department for Digital, Culture, Media and Sport tarafından sağlanan, Kültürel Mirasın Korunması Fonu’ndan yararlanılarak Mardin Müzesi ve Dicle Kalkınma Ajansı ortaklığında; Siirt, Şırnak, Mardin ve Batman illerinde Kasım 2017-Mart 2019 tarihleri arasında yürütüldü.

Proje kapsamında Siirt, Şırnak, Mardin ve Batman illerinin yok olmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel miras öğeleri araştırılmış ve bu öğeleri yaşatan veya tanıklık etmiş 97 kişi ile sözlü tarih görüşmeleri yapılmıştır. 4 ilden toplam 47 gönüllü sözlü tarih eğitimi almıştır.

Somut olmayan kültürel mirasa dönük farkındalığı artırmayı hedefleyen projede, kamu, sivil toplum ve akademiden aktörlerin katıldığı bir çalıştay düzenlemiştir. Aynı amaca hizmet etmek üzere, 4 ilden toplam 100 öğretmen ile 2 günlük bir atölye düzenlenmiş, ardından öğretmenler öğrencileri ile sözlü anlatılar, kutlamalar, yemekler, kıyafetler ve buna benzer konular üzerinde çalışarak çeşitli ürünler ortaya çıkarmışlardır. Bu ürünlerin kamuoyuna sunulduğu “Kültürüm: Dinliyorum, Çiziyorum, Oynuyorum” isimli sergi Mardin Müzesinde 12-20 Mart tarihleri aradında açık kalmıştır.

Proje sonunda elde edilen sözlü tarih kayıtları, proje web sayfasından araştırmacıların ilgisine sunulacaktır. Çekilen 12 adet kısa film de yakın zamanda sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulacaktır.