Tarih Vakfı > Projeler > Kültür Mirası ve Yerel Tarih Çalışmaları > Yerel Tarih Çalışmaları > Mardin: Aşiret, Cemaat, Devlet Kitabının Güncellenmesi Projesi

Mardin: Aşiret, Cemaat, Devlet Kitabının Güncellenmesi Projesi

by tarihvakfi

Bu proje 2000 yılında ilk baskısı yapılan ve Oktay Özel, Kudret Emiroğlu, Suavi Aydın ve Süha Ünsal tarafından kaleme alınan Mardin: Aşiret, Cemaat, Devlet kitabının güncellenmesi için yeni araştırma safhası ve kitabın yeni baskısının hazırlanması ve İngilizce’ye çevrilmesi safhasından oluşmaktadır. Projenin araştırma safhası tamamlanmış ve Türkçe yeni kitap (Genişletilmiş 3. Baskı) 2019 yılında Tarih Vakfı Yurt Yayınları’nca yayımlanmıştır.