Tarih Vakfı > Projeler > Kültür Mirası ve Yerel Tarih Çalışmaları > Yerel Tarih Çalışmaları > Endüstriyel Alanların Yeniden Kullanımı: Mekânsal ve Ekolojik Dönüşümler Açısından Kocaeli-SEKA Fabrikası Örneği

Endüstriyel Alanların Yeniden Kullanımı: Mekânsal ve Ekolojik Dönüşümler Açısından Kocaeli-SEKA Fabrikası Örneği

by tarihvakfi

Mayıs 2017- Ağustos 2018 tarihleri arasında iki aşamalı olarak Doç. Dr. Gül Köksal’ın koordinatörlüğünde sürdürülen proje; İzmit-SEKA Fabrikası örneğinde, endüstriyel yapıların ‘miraslaştırılması’ sürecinin öngördüğü bellek, kimlik, mekân tasarımlarına ilişkin eleştirel bir inceleme ve buna bağlı olarak “endüstri mirası” ve “yeniden işlevlendirme” konularında disiplinler üstü alternatif bir yaklaşım modeli geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu kapsamda sözlü tarih görüşmeleri yapılmış, geliştirilebilir bir web sitesi kurulmuş (https://www.izmitteseka.com) ve haritalandırmalar yapılmıştır.

Heinrich Böll Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteklediği projenin ikinci aşamasında endüstriyel geçmişin miraslaştırılması ve yeniden işlevlendirilmesi örneği olarak, Kocaeli-SEKA Fabrikası’nın ayrıntılı şekilde incelendiği bir çalıştay düzenlenmiştir.

Çalıştaya sunulan katkılar raporlaştırılmış ve tüm süreç boyunca yapılan araştırma sonuçları üzerinden hazırlanan makalelerle birlikte bir kitap halinde yayıma hazır hale getirilmiştir.