Tarih Vakfı > Projeler > Eğitim Alanı Projeleri > Toplumsal Tarihe Bireylerin Yaşamlarından Bakmak: Tarihi Eleştirel Olarak Anlama Ve Yazmada Yaşam Yazınının Önemi

Toplumsal Tarihe Bireylerin Yaşamlarından Bakmak: Tarihi Eleştirel Olarak Anlama Ve Yazmada Yaşam Yazınının Önemi

by tarihvakfi

Tarih Vakfı, 2013 yılından beri “Gençler Tarih Yazıyor” projeleriyle tarih eğitiminde akademisyenlere, öğretmenlere ve öğrencilere alternatif eğitim ortamları hazırlamaktadır.

Birinci Öğrenci Atölyesi 13 Ocak 2019 Pazar günü Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi’nde gerçekleşen bu seneki Tarih Vakfı “Gençler Tarih Yazıyor” projesi, ortaokul ve lise öğrencileriyle bir kaynak grubuna yoğunlaşmayı hedefledi: Yaşam yazınına… Bir anı, yaşamöyküsü ve özyaşamöyküsü ya da günlüğü öğrencilerimiz, metnin ardındaki bireyin sesini duyarak ve eleştirel bir biçimde okuyabilirlerse, sorgulayıcı ve çözümleyici bir tarih bilinci oluşturmaya başlarlar. Bu amaçla, Tarih Vakfı Eğitim Komisyonu üyeleri Prof. Dr. Füsun Üstel, Dr. Öğr. Üyesi Erol Köroğlu, Nalan Balcı, Fırat Güllü ve Zeynep Adıgüzel’in öncülüğünde ve eşgüdümünde gerçekleştirilen projede öğrencilerin belirli bir olay ya da döneme dönük yaşam yazını örneklerine yoğunlaşmasına ve bu örneklerin tarih ders kitaplarındaki anlatımdan ne yönlerden ayrıldığına ya da onlara nasıl katkıda bulunduğuna dikkat etmelerini sağlamaya çalışılmıştır. Proje süreci geçen yıllarda olduğu gibi bir öğretmen, iki öğrenci atölyesi ve bir final etkinliğinden oluşmaktadır.

24 Mart 2019’da Özel ALEV Okullarında düzenlenen İkinci Öğrenci Atölyesi’nin ardından, Gençler Tarih Yazıyor Projesi kapsamındaki Toplumsal Tarihe Bireylerin Yaşamlarından Bakmak: Tarihi Eleştirel Olarak Anlama ve Yazmada Yaşam Yazınının Önemi başlıklı proje, 26 Mayıs 2019 Pazar günü 10 okul, 132 ortaokul ve lise öğrencisi ile 42 öğretmenin katılımıyla Özel ENKA Okullarında final toplantısını gerçekleştirmiştir.

Projeye Katılan Okullar:

1. Özel Alman Lisesi
2. Ulus Özel Musevi Ortaokulu ve Lisesi
3. İELEV Özel 125.Yıl Ortaokulu
4. Özel ENKA Ortaokulu ve Lisesi
5. FMV Özel Ispartakule Işık Ortaokulu ve FMV Işık Ortaokulu Nişantaşı Kampüsü
6. Özel ALEV Ortaokulu ve Lisesi
7. ALKEV Özel Anadolu Lisesi
8.  Özel Getronagan Ermeni Lisesi
9.  ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi
10. Terakki Vakfı Okulları