Tarih Vakfı > Projeler > Eğitim Alanı Projeleri > Tarih Eğitimi ve Barışın Dili: Gençler Tarihi Olayları Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor

Tarih Eğitimi ve Barışın Dili: Gençler Tarihi Olayları Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor

by tarihvakfi

Tarih Vakfı, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında, tarih eğitiminin barışçıl bir tarih bilincinin sağlanmasına hizmet edebileceğini ortaya koymak, orta öğretim aşamasındaki öğrencilerin tarihsel empati geliştirme ve tarihi olaylara çoklu perspektiflerden bakabilme yeteneği geliştirmelerini sağlamak amacıyla İstanbul ve Ankara’da hizmet veren çeşitli özel ortaokul ve liselerin katılımıyla, altıncı sınıftan on ikinci sınıf düzeyine kadar öğrencileri ve sosyal bilimler öğretmenlerini kapsayan “Tarih Eğitimi ve Barışın Dili: Gençler Tarihi Olayları Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor” projesini yürüttü ve finalini 27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirdi. Dört aşamadan oluşan projede, sosyal bilimler öğretmenleri ve öğrencilerle üç eğitim atölyesi yapıldı.

“Tarih Eğitimi ve Barışın Dili: Gençler Tarihi Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor” proje finalinde öğrenciler yaklaşık bir yıl süren çalışmalarını, ele aldıkları tartışmalı konulara dair barış anlatısını nasıl geliştirdiklerini sundular. Konu seçimlerinin ardındaki sebepleri, çalışma süreçlerini ve bu çalışmanın kendilerine katkılarını paylaştılar.

Sunumlar sonunda öğrencilere sertifikaları dağıtıldı. “Barışın Dili”ni yakalamak ve yazmak için yıl boyunca çalışan öğrenciler “Tarih Panayırı”nda proje süresince hazırladıkları mektupları, kronolojileri, posterleri, kitap ayraçlarını, web sitelerini, broşürlerini sergilediler. Hazırladıkları yaratıcı çalışmaları stantlarını ziyaret eden davetlilerle paylaştılar ve davetlilerden gelen soruları yanıtladılar. “Tarih Panayırı”nın ardından Fırat Güllü’nün moderatörlüğünde kapanış paneli yapıldı. Panelistler Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, Prof. Dr. Füsun Üstel, Prof. Dr. Bahri Ata, Dr. Öğr. Üyesi Erol Köroğlu proje sürecini ve öğrenci çalışmalarını farklı bakış açılarıyla değerlendirdiler.

Projenin mayıs ayında sona ermesinin ardından Fırat Güllü, Nalan Balcı ve Zeynep Adıgüzel’in Toplumsal Tarih dergisinin Eylül 2018’de çıkan 297. Sayısında hazırladığı dosya ile projenin başlangıcından sonuna kadar geçen süreç aktarıldı ve final etkinliğinde gerçekleştirilen sunumlardan yapılan bir seçki Toplumsal Tarih okurlarıyla paylaşıldı