Tarih Vakfı > Projeler > Eğitim Alanı Projeleri > Ermenistan ve Türkiye’de Tarih Eğitiminde Alternatif Öğretim Modüllerinin Geliştirilmesi

Ermenistan ve Türkiye’de Tarih Eğitiminde Alternatif Öğretim Modüllerinin Geliştirilmesi

by tarihvakfi

Bu  proje, daha önce Imagine Center ve Tarih Vakfı’nın İstanbul Bilgi Üniversitesi SEÇBİR ve Erivan merkezli Association for Young Historians işbirliği ile yürüttüğü “Hafıza Siyaseti ve Ders Kitaplarında Tarihi Unutmak: Ermenistan-Türkiye İlişkileri Bağlamında Tarihçiler ve Tarih Öğretmenleri İçin Ağların İnşası” başlıklı projenin ve onun bulgularının yayınlandığı Haziran 2017 tarihli “Türkiye ve Ermenistan’da Okullarda Tarih Eğitimi: Eleştiri ve Alternatifler” çalışmasının devamı olarak tasarlandı.

Avrupa Birliği’nin fon sağlayıcısı olduğu, “Ermenistan-Türkiye Normalleşme Sürecine Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen Ermenistan ve Türkiye’de Tarih Eğitiminde Alternatif Öğretim Modüllerinin Geliştirilmesi projesi 01.04.2018 – 31.10.2018 arasında gerçekleştirildi. Proje kapsamında İstanbul ve Erivan’da atölyeler gerçekleştirildi. Bu atölyelere 16-18 yaşlarında öğrenciler, tarih öğretmenleri, uzman akademisyenler ve ilgili STK temsilcileri katıldı ve proje araştırmasının bulguları paylaşıldı, tartışıldı ve alternatif eğitim modüllerine yönelik taslaklar geliştirildi. Daha sonra Friedrich Ebert Stiftung’un mali desteğiyle  “Türkiye ve Ermenistan’da Okullarda Tarih Eğitimi: Eleştiri ve Alternatifler” başlıklı çalışmanın güncel baskısı ve her iki kitabında da Türkçe çevirileri yayına hazır hale getirildi.

turkiye-ve-ermenistan-da-tarih-egitimi-elestiri-ve-alternatifler
ermenistan-ve-turkiye-icin-alternatif-tarih-egitimi-modulleri