DükkanKitapTarih Vakfı Yurt YayınlarıOSMANLIDAN CUMHURİYETE SALGIN HASTALIKLAR VE KAMU SAĞLIĞI 2.BASKI
İndirim!

OSMANLIDAN CUMHURİYETE SALGIN HASTALIKLAR VE KAMU SAĞLIĞI 2.BASKI

150.00 TL

Editör: Burcu Kurt - İsmail Yaşayanlar
ISBN: 978-975-333-417-4

Toplumları en çok etkileyen unsurlardan olan salgın hastalıkları, sosyal ve ekonomik tarih çalışmaları bağlamında ele almak yeni bir yönelim olarak görülse de esasen bir mecburiyettir. Özellikle Sanayi ve Fransız devrimleri sonrası Avrupa’da dönüşen devlet yapısı ve bu dönüşümün bir nüvesi olan “sağlıklı” vatandaş” düşüncesinin ortaya çıkması, kamu sağlığı uygulamalarının yaygınlaşma ve modernleşme sürecini de beraberinde getirmiştir. Bu sürecin bir parçası olarak devletin temel vazifesi sağlıklı vatandaşlar, işçiler ve askerler yetiştirmek olmuş, bu durum devlet-toplum ilişkisinde karşılıklı çıkara dayalı bir denge kurulmasının ve gündelik hayatta hem kısa, hem de uzun vadeli bazı temel pratiklerin yer edinmesinin önünü açmıştır.

Elinizdeki kitap salgın hastalıklar ve kamu sağlığı uygulamalarını, çeşitli tarihsel dönemlerde devlet ve toplum perspektifinden inceleyen bir çalışmalar bütünüdür. Kitaptaki yazılar, kamu sağlığı ve kenti sıhhileştirme çabaları ve çerçevesinde mekan ve kurum özelinde bazı değerlendirmelerde de bulunarak, imparatorluğun ve cumhuriyetin genel sağlık politikası hakkında fikir vermektedir. Bu çalışma, bir taraftan Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan zaman diliminde devletin sağlıklı vatandaşlar yetiştirmek için tesis ettiği kurumları, bireylerin bu uğurda nasıl seferber edildiğini inceleyerek, devletin sağlık politikaları bağlamında zihniyet değişimini ele almakta; diğer taraftan ise toplumun belirleyiciliğine ve sağlık tarihinin ulusları aşan özelliğine dikkat çekerek, sınırların sadece devletleri birbirinden ayıran bir hattan ibaret olmadığını gözler önüne sermektedir.

Yayım Tarihi: Haziran-2023

Açıklama

Elinizdeki kitap salgın hastalıklar ve kamu sağlığı uygulamalarını, çeşitli tarihsel dönemlerde devlet ve toplum perspektifinden inceleyen bir çalışmalar bütünüdür. Kitaptaki yazılar, kamu sağlığı ve kenti sıhhileştirme çabaları ve çerçevesinde mekan ve kurum özelinde bazı değerlendirmelerde de bulunarak, imparatorluğun ve cumhuriyetin genel sağlık politikası hakkında fikir vermektedir.

Ek bilgi

Ağırlık 265 kg
Boyutlar 21 × 15 × 1.3 cm
Editör

,