Tarih Vakfı > Etkinlikler > Konferans, Sempozyum ve Söyleşiler

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Yer: Metro Han
  • Adres: Şahkulu, Çukur, Erkanı Harp Sk. No: 2, 34421 Beyoğlu
  • Şehir:

Tarih Vakfı ve Bellek Müzesi iş birliğinde, ‘’Geçmiş Bugündür’’ Sergisi kapsamında hazırlanan paneller başlıyor!

Metro Han’da gerçekleşecek panel ve performans seçkisinde 12 Eylül 1980 Darbesi’ne dair farklı konu başlıkları tartışmaya açılacak.

14 Eylül 2023 tarihinde, Doç. Dr. İsmet Akça 1960’dan bu yana askeri darbelerin tarihsel ve toplumsal anlamları üzerine bir çerçeve sunacak.

19 Eylül 2023 tarihinde, Roza Erdem bizleri, bir dönemin Türkiye’sine tanık olmuş nice insanın hikâyeleriyle buluşturacak.

23 Eylül 2023 tarihinde, Dr. Yeşim Yaprak Yıldız özellikle 12 Eylül bağlamında önemli bir konu başlığı olan sivil iştirakçilik ve suça ortak olma üzerine bir sunum yapacak.

Etkinlikler herkese açık olacaktır. Katılım için kayıt gerekmemektedir.

Adres: Şahkulu, Çukur, Erkanı Harp Sk. No: 2, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Etkinlikler herkese açık olacaktır. Katılım için kayıt gerekmemektedir.