DükkanDergilerToplumsal TarihToplumsal Tarih Sayı:268

Toplumsal Tarih Sayı:268

Nisan 2016

60.00 TL

Stokta

ISBN: 9771300702598

BASIN BÜLTENİ

Toplumsal Tarih Dergisi’nin 268. sayısı çıktı!

Toplumsal Tarih Nisan 2016 tarihli 268. sayısında “Osman Hamdi Bey’in Paris Yıllarıyla İlgiliYeni Bilgiler” başlıklı makaleyi kapağa taşıyor. Edhem Eldem, Osman HamdiBey’in Paris’teki bilinmeyen eşi Agarithe ve kızlarının izini mektuplar, arşivkayıtları ve günlük sayfalarından takip ediyor.

GökhanÇetinsaya, “Bir Jön Türk Olarak İbnülemin Mahmut Kemal İnal veSon Sadrıazamlar” başlıklı yazısında,İbnülemin’in 37 sadrazam ve 3 padişaha yer verdiğiSon Sadrıazamlaradlı eserinden II. Abdülhamid’le ilgili bölümümercek altına alıyor.

“KadınEserleri Kütüphanesi’nin 25 Yılı” başlıklı söyleşide Fatmagül Berktay,çeyrek asrı geride bırakan Kütüphane’nin kuruluşundan bugüne geçen zamanda kadınhareketinde ve kadın araştırmalarında kaydedilen aşamaları Nihal Boztekin’e anlatıyor.

DuyguCoşkuntuna, “Bir Çizgi Çekmek: Şarkiyatçılık ve Çizgi Romanlar” başlıklıyazısında, Asterix, Tenten, Corto Maltese gibi karakterlerin maceralarınıfarklı bir gözle değerlendiriyor; çizgi romanların Doğu ile Batı arasında “Biz”ve “Öteki” bakışını nasıl ürettiğine bakıyor.

MuhsinMacit, “Şah İsmail’in Maşrapa Gazeli”nde, Safevi hükümdarı Şah İsmail’in şairkimliğini öne çıkarıyor ve ünlü devlet adamının “Hatayi” mahlasıyla, kendisineait bir maşrapa için yazdığı gazeli inceliyor.

“BehçetNecatigil’in Evliya Çelebi’den Uyarladığı Radyo Oyunları”nda Nuran Tezcan, değerliedebiyatçıyı 100. doğum yıldönümünde Evliya Çelebi’ninSeyahatname’sinden uyarladığı radyo oyunlarıyla anıyor.

SıdıkaAyfer Aydın, “Bir Devlet Dairesinin Kurumsallaşma Süreci” başlıklı yazısında, Osmanlı’nınkurumsallaşma sürecini ve bürokratik gelişmelerini Rüsumat Müdüriyet-iUmumiyesi üzerinden inceliyor.

Zerrinİren Boynudelik ve Emine Önel Kurt “Batı Resim Sanatında Mimari Öğe Kullanımı”dizisine “Ortaçağ Avrupa Resminde Mimari Unsurlar” ile devam ediyor. Edhem Eldem “L’illustration’dan Seçmeler”de bu kez,L’Illustration’un 6 Ocak 1923 tarihlinüshasından, Atatürk, Mussolini, D’Annunzio ve Lenin’i ele alan “Dört Diktatör”başlıklı makaleyi aktarıyor. EmelSeyhan her sayıda olduğu gibi “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” iledergimize katkıda bulunuyor.

Güncel sayfalarında da BeratSeçkin Demirok, Uğur Deniz Sökmen’in Dede Efendi Evi’ndeki “Kıyıdaki İzler”başlıklı söyleşisini ve Mehtap Türkyılmaz, Nuran Tezcan’ın Ankara VEKAM’daki“Evliya Çelebi’nin Ankara’sı” başlıklı konferansını özetliyor; Yusuf Pinhas“Film Festivali’nin Gözünden Yakın Tarih”i anlatıyor; Haydar Temur, TarihVakfı’nın Ankara Tartışmaları’nı değerlendiriyor; Nalan Balcı ve AhmetGündoğan, Tarih Vakfı’nın yürütücülüğündeki “Birinci Dünya Savaşı’na KatışanÜlkelerden Mesaj Var” projesindeki gelişmeleri aktarıyor.

İlgiliKişi:

Esra Şavkın

Marjinal PorterNovelli

0212 219 29 71/ 0537 858 85 49

[emailprotected]

www.tarihvakfi.org.tr 12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışmadalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir siviltoplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularınınkatkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye’nin ekonomik vetoplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim,yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler vekonusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilinciningelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili dahaayrıntılı bilgi içinwww.tarihvakfi.org.tradresini ziyaret edebilirsiniz.

Yayım Tarihi: Mart-2021
Stok kodu: TT.3268 Kategoriler: ,

Ek bilgi

Ağırlık 0.3 kg
Boyutlar 30 × 21 × 0.5 cm