DükkanDergilerToplumsal TarihToplumsal Tarih Sayı:342

Toplumsal Tarih Sayı:342

Haziran 2022

60.00 TL

Bu ayki sayımızda Özhan Kapıcı’nın editörlüğünde “Ukrayna ve Rusya: Tarih Üzerinden Savaş”  dosyası bulunuyor. Dosya kapsamında Tibet Adak, Osmanlı-Rus Savaşlarından başlayarak Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar geniş bir zaman dilimine dair tarih tezlerini ortaya koyan Putin’in tarih anlayışını, Rus resmî tarihyazımı bağlamında tartışıyor. Ukrayna tarihçisi ve uzmanı Hüseyin Oylupınar, Ukrayna Devleti’nin tarihinin sorgulanması meselesini Ukrayna’nın Rusya hâkimiyetine giriş süreci, 19.yüzyıldaki ulusal kimlik inşâsı ve bu kimliğin temel bileşeni hâline gelen Kozaklık miti etrafında ele alıyor; emperyal idareye karşı ulusal bakışı okuyucuya sunuyor. Mustafa Tanrıverdi makalesinde Rus emperyal düzeninin tarihsel terminolojide “kenardaki ülke” anlamına gelen Ukrayna’ya ve genel olarak periferiye bakışını ana hatlarıyla okuyucuyla paylaşıyor. Özhan Kapıcı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Rusya konusunda süregelen imgelerle düşünme alışkanlığının tarihsel köklerine ve seyrine inmeye çalışıyor. Serkan Keçeci, Türkiye’deki Rusya ve Ukrayna tarihi çalışmalarının güncel durumunun bir eleştirisini yaparak, bu alandaki çalışmaların özellikle belli konularda sıkışıp kaldığını vurguluyor. Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin gerekçeleri arasında “Rusçanın muhafazası” meselesi de bulunuyordu ve Mikail Cengiz de makalesinde, Rusya’da tehlike altındaki diller üzerine bir değerlendirme yapıyor. Ali Bilgin, Osmanlı Devleti’nin 1918’de Kiev’e konsolos olarak atadığı Ahmet Ferit (Tek) Bey’in İstanbul’a yazdığı siyasî bir rapor ile konsolosun eşi Müfide Hanım’ın hatıratından Kiev fragmanlarını bir araya getiriyor. Selim Ahmetoğlu, Y.Doğan Çetinkaya ile söyleşisinde  II. Meşrutiyet sırasında siyasal ve toplumsal dönüşüm açısında Trabzon’da neler yaşandığını anlatıyor. Aslı Davaz, Uluslararası Kadınlar Birliği’nin 1935 Kongresi’nde Türk Kadın Birliği’nin asli delegelerine odaklanarak Cumhuriyetin ilk feministlerine dair önemli bilgiler veriyor. Derya Gürses Tarbuck, Bilim iletişimin toplumsal tarihine Newton’un fikirlerinin ve eserlerinin 18. yüzyıl’da geniş kitlelere tanıtılması için yazılanlara ve bu çabaların amaçlarına ışık tutuyor.

 

Etkinlikler için Tarih Vakfı’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilir, internet sitemizi ziyaret edebilir, ayrıca Tarih Dostu olarak Vakfa destek olabilirsiniz. Tarih Dostu olunduğunda Toplumsal Tarih dergisi her ay ücretsiz olarak okurlara gönderiliyor, ayrıca Tarih Dostu okurları Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan %50 indirim sahibi oluyor.

Yayım Tarihi: Haziran-2022
Kategoriler: ,

Ek bilgi

Ağırlık 0.3 kg
Boyutlar 30 × 21 × 0.5 cm