Projeler

Projeler

Akdeniz Sesleri

Akdeniz Sesleri

Avrupa Komisyonu Euromed Heritage II fonu kapsamında Londra Şehir Üniversitesi’nin ana yürütücülüğünü yaptığı ve 13 Akdeniz kentinde (Alexandria, Ancona, Beirut, Bethlehem, Chania, Mallorca, Granada, İstanbul, Las Palmas, London, Marseille, Nicosia -Lefkoşa, Valletta) sürdürülmekte olan bu proje; “Akdeniz Sesleri: Akdeniz Kentlerinde Sözlü Tarih ve Kültürel Pratikler” adını taşımaktadır. Projenin amacı ve kapsamı şöyle özetlenebilir. Akdeniz şehirlerinin çok kültürlü ve kozmopolitlik yapısı bu şehirlerin kültürel mirasını şekillendiren temel unsurları oluşturur. Kültürel miras anlayışı geleneksel olarak, bu mirası temsili açısından ön plana çıkarılmış birkaç büyük anıttan ve bu anıtlar etrafından oluşturulup kalıplaşmış hale gelen turizm etkinlikleri ve kültürel miras politikalarından ibarettir. Halbuki, farklı kültürlerin mensuplarının anlatacağı hikayeler, aile fotoğrafları, şiirleri, şarkıları, tarihi olayları anlatış biçimleri, geleneksel tarihçilik yöntemleri / belgeleri değerinde görülmemekle birlikte, kentin kültürel mirasını yansıtabilecek çok önemli belge niteliğindedirler. Kentlerin tarihi ve çokkültürlü mahallerinde oturan kişilerin yansıtacağı deneyimler, belgeler ve bu insanların "kültürel miras" anlayışının kavranması ile, yenilenmiş, dinç bir kültür mirası bilinci ve yönetimi yaratılabilir. Bu yeni kültür mirası, merkezi ve kalıplaşmış bir kültür mirasıyla karşılaştırıldığında, hem bu kişilerin yerel politikalarda ve kültürel miras yönetiminde aktif katılımını sağlayacak, hem de farklı kültürlerine karşı tolerans ve anlayış oluşmasını teşvik edecektir. Akdeniz Sesleri projesi, kültürel miras bilinci ve kültürel kimlikler konularında çeşitli yerel projeler geliştirmiş çeşitli kurumların deneyimlerini ve kaygılarını bir araya getiren ve güncel teknolojiler kullanarak, geniş çevrelere yaymayı amaçlayan bir projedir.