Kitaplar

Kitaplar

CUMHURİYET TARİHİNİN TARTIŞMALI KONULARI

Tarih Vakfı’nın kuruluşunun yirminci yılı olan 2011’de düzenlenen “Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları” başlıklı konferans üç amaç gütmüştür: eleştirel yeniden bakış ve sentez aracılığı ile bolca tartışılan yakın tarihi ele almak, bu konudaki tarihyazımının eleştirel analizini yapmak, faaliyetleri ve yayınlarıyla Tarih Vakfı’nın yerine dair bir özeleştiri getirmek. Bu konular üzerine büyük katkı sunan ve sonradan yazarları tarafından makale haline getirilen konferans tebliğleri sonucu ortaya çıkan bu kitap, Cumhuriyet tarihindeki tartışmalı konuları eleştirel bir gözle yeniden okuma olanağı sağlıyor. “Kuruluş-kurtuluş anlatıları”, “Darbeler ve demokrasi arasında siyasi yaşam”, “Sınıf, kimlik, devlet ve birey”, “Kazananları ve kaybedenleriyle iktisat politikaları” olarak dört başlık altında toplanan makaleler Mustafa Kemal ve Nutuk, darbeler, din politikaları, siyasi parti yasakları, azınlık, kadın ve LGBTI+ gruplara politik yaklaşım ve Cumhuriyet dönemindeki ekonomik gelişmeler gibi tema ve konular etrafında şekilleniyor ve alanında önde gelen isimlerden okuyuculara ulaşıyor.

ÖNCE İNSAN! (DVD)

Türkiye'de İnsan Hakları ve Sivil Toplum Gelişiminin Görsel Anlatımı

FİLİSTİN'DE OSMANLI POSTALARI 1840 - 1918 (Cilt 1)

  • 31.50 TL
  • 42.00 TL
Altın madalyalı Alexander Koleksiyonu temel alınarak hazırlanmış Filistin'deki Osmanlı Postaları üçlemesinin, Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Osmanlı Sahra Postaları'nı kapsayan ilk kitabını 2000 yılında yayımlamıştık. Kitap, Osmanlı idaresi altında Kudüs'ten gönderilmiş bilinen en eski mektuba kadar olan dönemi içeriyor. Aynı zamanda, başka örneği bulunmayan birkaç mektup ve kartpostala da yer veriyor.

OSMANLI SAHRA POSTALARI (1914-1918) İNG-TR

  • 37.50 TL
  • 50.00 TL
I. Dünya Savaşındaki Osmanlı Sahra Postaları konusu 30 yıldan fazla bir süreden beri posta tarihçilerinin büyük ilgisini çekmiştir. Ama ne yazık ki malzeme ve belge eksikliğinden dolayı, Zvi Alexander'ın olağanüstü enerjisini bu konuya odaklamasına kadar çok az eser yayımlanmıştır. Alexander 12 yıldan az bir sürede topladığı malzemeyle bu koleksiyonu oluşturdu. Dünyanın çeşitli yerlerindeki sergilerden aldığı madalyalarla belgelenen bu koleksiyon günümüzün en büyük posta tarihi çalışmalarından biridir. Savaşı pullar, posta kartları, damgalar ve zarflarla anlatan bu koleksiyon Osmanlı ordusu subaylarından Moshe Sharet (Shertok) ile Arif el-Arif'in yazışmalarını da içermektedir. Moshe Sharet 1948'de İsrail'in ilk dış işleri bakanı ve 1953'te de İsrail başbakanı oldu. Arif el-Arif ise, Filistin Ürdün denetimi altındayken Kudüs belediye başkanlığı, Rockefeller Müzesi onur başkanlığı ve eğitim bakanlığı yaptı.

OSMANLI DÖNEMİ TAHVİL VE HİSSE SENETLERİ

Ali Akyıldız
İnanıyoruz ki bu kitap, bir araya getirdiği bilgilerle günümüzde bir koleksiyon malzemesi olan bu değerli kağıtlara ekonomik ve tarihsel açıdan ayrı bir değer katarken, Osmanlı döneminde Modern Şirket Hukuku'nun gelişimi, başlatılan özel girişimler, devletin ve kurumların finansman ihtiyacının karşılanma yöntemlerine de ışık tutacaktır.

NASIL EĞİTİLİYORUZ?

  • 18.75 TL
  • 25.00 TL
Aidiyet ve kimlik inşasına yönelik açık ve örtük ne tür iletiler içerirler? Eleştirel pedagoji, eğiticinin kendi pratiğini sorgulaması açısından ne tür olanaklar sağlamaktadır? İnsan hakları eğitiminin içeriği ve bağlamı ile barış eğitimi arasında ne tür bir ilişki vardır? Ders Kitaplarında İnsan Haklar Projesi çerçevesinde 17- 18 Nisan 2004'te İstanbul'da yapılan İnsan Hakları Eğitimi ve Ders Kitabı Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu'nun bu kitapta sunulan tebliğleri, bu ve benzeri sorulara cevap aramaktadırlar.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANADOLU'DA BİRA

Ercan Eren
Anadolu’da biranın tarihi ve Efes Pilsen’in kurumsal öyküsünün yazılması konusunda Tarih Vakfı’ndan öneri geldiğinde ilk önce ilgimi fazla çekmedi. Her şeyden önce tarihçi değildim. Bir iktisatçı olarak genellikle soyut modeller ilgimi çekiyordu. Sürecin içine girdikten sonra Anadolu’da biranın tarihini araştırmak bana ilginç gelmeye başladı. Tarih Vakfı’nın koordinasyon becerisi ve kurum tarihleri yazımı konusundaki birikimi, Efes Pilsen yöneticilerinin ilgisi, araştırma ekibinin kalitesi ve başarılı bir tasarımın birleşmesiyle ortaya çıkan yapıt, beni tatmin etti. Umarım okuyucu da aynı tatmini duyacak ve keyif alacaktır. Ercan Eren

FOTOĞRAFLARLA TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARI ( 1839- 1990 )

Bülent Tanör
  • 15.00 TL
  • 20.00 TL
1800'lerin başlarından günümüze, insan hakları sorununu bu topraklarda ne gibi dönüşümler yaşadı? En kaba çizgileriyle bu alanda yaşanan nedir? Sergi, insan haklarından bazılarını ele alıp, 1990'a kadar olan döneme görsel malzeme sunmaktadır. Ama bunlara geçmeden, genel bakışa ihtiyaç vardır. İnsan haklarının her ülke ve dönemdeki durumu, içinde bulunulan siyasal rejimle yakından bağlantılı olduğundan, kısa taramayı da siyasal bağlamı içinde yapmalıyız. "Batı'da İnsan Hakları" diye kısa bir girişle başlamak zorundayız. Çünkü insan hakları batı kökenli bir kavramdır. Felsefi kökü kısmen eski Yunan ve Roma''ya kadar uzanan bu kavramı esas olarak 18. yüzyıl teori ve pratiği üretmeye başlamıştır. ( Tanıtım Yazısı'ndan )

MODERN DEVLET'E GİDEN YOLDA MÜLK SİYASETİ

Martha Mundy, Richard Saumarez Smith
  • 39.00 TL
  • 52.00 TL
Bu kitap, geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda hukuk, idare ve üretken toplumsal ağların kesiştikleri an ortaya çıkan mülkiyet ilişkilerinin doğasını ve dönüşümüne odaklanıyor.

Dünya Mültecilerinin Durumu: Bir İnsanlık Sorunu

Dünyanın başka bölgesinde özellikle eski Yugoslavya, Kafkaslar ve Orta Afrika'da milyonlarca insan topraklarına, mallarına el koymak isteyenler tarafından zorla evlerini terk etmeye mecbur edildi. BMMYK'nin yeni kitabı öncelikli olarak örgütün ilgi alanına giren kişiler, yani mülteciler, sığınmacılar, iç göç mağdurları, geri dönenler ve vatansız kişiler üstünde durarak, zorunlu göç meselesini ayrıntılı olarak inceliyor. Kitap ayrıca, bu durumdaki insanların korunmasının pekiştirilmesi için yöntemler önererek ayrıntılı bir eylem gündemi sunuyor. Kitapta belirtildiği üzere, insani eylem, insanların güvenliğini korumada önemli bir rol oynamaktadır. Fakat devletlerin, kendi vatandaşlarının insan haklarına saygı gösterme konusundaki istekliklerinin yerini başka hiçbir şey alamaz.