Tarih Vakfı > Kitaplar

Kitaplar

by tarihvakfi
Filters Sort results
Reset Apply
0.00 TL
Bir kurum olarak Tekel, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne ifade ediyor?Tütün gelirleri ile yaratılan kaynağın nasıl kullanıldığına bakarsak, Reji döneminde elde edilen kaynağın borç ödemeleri ve devletin diğer cari harcamalarının finansmanında, Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise, yaratılan bu kaynakların büyük ölçüde demiryolların geliştirilmesinde kullanıldığını görüyoruz.
0.00 TL
Ben, Mardin kenti...Kalker ve lavlarla bezeli, teninden başka giysisiolmayan çıplak dağların anayurdu...Taşın ve toprağın ve doğum yerini unutmuşsuların, hammaddesi alın teriyle karışmış kerpicinve mavi bedenli bulutların anası...Meşe ve sakız ağacı, dişbudak, söğüt ve çınar vekavak, bir de çayırlar süsler kapısı karanlığa kapalıgöklerimi...Gecemi ve gündüzümü, çöl ve çölleri kuşatanbozkır rüzgarları donatır...Ayaklarımın ucunda uzanır tarihin babasıMezopotamya !
0.00 TL
Kadın konusunda yapılan araştırmalara bir altyapı hazırlamak amacı ile hem geleneksel hem de geleneksel olmayan kaynaklardan kadın konulu belgelerin ve bilgilerin sistematik bir envanterini oluşturmak da kadın araştırmalarının bir başka çalışma alanıdır. Elinizdeki araştırma, bu çalışma alanına girmektedir. Bu çalışma, geleneksel kaynaklara başvurarak çeşitli yerlerde dağınık olarak bulunan, hatta henüz gün ışığına çıkarılmamış zengin bir materyali bir bibliyografya çatısı altında toplamaktadır.
0.00 TL
Asya ile Avrupa arasındaki tek doğal köprü. Tarih boyu, farklı bölgelerden insan topluluklarının ürettikleri tüm bilgi ve ürünlerin üstünden geçtiği bir su yolu. İnsanlığın başlangıcından beri nice göçlerin, istila ve savaşların sahnesi. Akdeniz'den Ege'ye, Marmara'dan Karadeniz'e tüm deniz ve kara ticaretinin kilit noktası. Bir taşına tüm Acem mülkününü feda edildiği bir kent. Bir yanı kara, üç yanı denizle çevrili dünyanın en byüük imparatorluklarının başkenti. Hiçbir ülkede benzeri yaratılmamış sütunlara sahip, dillere destan kentler kenti...
0.00 TL
Theda Skocpol
Ahmet Fethi
Karşılaştırmalı tarih alanında en yetkin isimlerden biri olan Theda Skocpol editörlüğünde yayımlanan "Tarihsel Sosyoloji: Bloch'tan Wallerstein'a Görüşler ve Yöntemler" tarih ve toplumsal kuramın çakıştığı noktalara atılan derin sorular üzerine çalışan çok değerli dokuz sosyal bilimcinin incelemesinden oluşuyor. Marc Bloch, Karl Polanyi, S. N. Eisenstadt, Reinhard Bendix, Perry Anderson, E. P. Thompson, Charles Tilly, Immanuel Wallerstein ve Barington Moore'un yapıtlarında yansıttıkları görüşler ve değerlerin anlatısının sunulduğu kitapta, bu sosyal bilimcilerin kullandıkları yöntemler de inceleniyor. Theda Skocpol'un tarih temelli sosyoloji araştırmalarına da yer verilen kitapta, tarihi kanıtlar ile kuramın nasıl örtüştüğü gözler önüne seriliyor. Çağdaş sosyal bilimlerin tanınmış kuramcılarının düşüncelerini ve yöntemlerini içeren kitap, alan için eşsiz bir kaynak oluyor.
0.00 TL
Tarih Vakfı'nın düzenlediği Üçüncü Uluslararası Tarih Kongresi'nin konusu "Tarih Yazımında ve Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar: Küreselleşme ve Yerelleşme" idi.Bu kitap, bu kongrede tarih yazımı ile ilgili olarak sunulan tebliğleri içeriyor. Tarih yazımındaki yeni yaklaşımları ve bu çerçevede küreselleşme-yerelleşme olgusunu değerlendirirken önemli noktalara dikkat çeken tebliğlerin yalnızca uzmanların değil, geniş okur kitlesinin de ilgisini çekeceğine inanıyoruz. Kongrenin müzecilik kapsamındaki tebliğlerini ise ayrı bir kitap içinde okurlarımıza sunacağız.
0.00 TL
İlk ve orta öğretimde tarih öğretiminin yeniden yapılandırılması Tarih Vakfı'nın gündeminde öncelikli bir yer tutmuştur. Bir yandan Türkiye içindeki çalışmalarıyla konu üzerindeki ilginin canlı kalmasını sağlarken, öte yandan bu konuda uluslararası platformlarda yürütülen çalışmaların aktif bir katılımcısı olan Tarih Vakfı, 2-;3 Aralık 2000 tarihinde ODTÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi ve ODTÜ Tarih Bölümü'yle birlikte Ankara'da bir atölye düzenledi. Talim Terbiye Kurulu'nun başkanı ve ilgili üyeleriyle, değişik okullardan tarih öğretmenleri, çeşitli üniversitelerin eğitim ve tarih bölümlerinden öğretim üyeleri ve vakıf yöneticileri bu atölyede bir araya geldi. Bu çok önemli ve verimli buluşmada yapılan konuşmalar ve tartışma bölümlerinde ileri sürülen görüşler, elinizdeki kitabı oluşturuyor.
0.00 TL
"Çağlarını yansıttıkları söylenen bütün büyük sanatçılar gibi Mimar Sinan"ın sanatının ve kişiliğinin değeri de, toplum bir parçasını onda buldukça ve Süleymaniye, Selimiye gibi yapıtlar yaşadıkça sürüp gidecek, eski bilgiler yenilenmek zorunda olsa da, yeni duyarlıkları, yeni bilgileri yansıtanlar Sinan mitolojisini giderek zenginleştirecektir. Tarihe mal olmak, onda yaşayıp gitmek, yorumcular ne denli nesnel de davransalar, giderek büyüyen bir "mitos"ta kaybolmak demektir. Sinan"ın yaşamı ve yapıtına ilişkin söylemin çok boyutlu bir işlevi vardır. Çağdaş Türk insanını Osmanlı geçmişi ile buluştururken, ona genelgeçer Müslüman kimliğinden farklı bir kimlik kazandırmaktadır. Ayrıca Sinan, Osmanlı ve Türk tarihini Oryantalist söylemin klişelerinden kurtaracak ve daha evrensel bir tarih perspektifine oturtabilecek en büyük kültür potansiyelini temsil etmektedir. Bu kitap, Sinan"ı tanımlamak için kırk yılı aşan bir sürede geliştirip yayımladığım düşüncelerin, ayıklanıp durulaştırılan, kuramsal temeli genişletilen, güncelleştirilmiş yeni bir kurgusudur.Bu yapıt tümel bir Sinan monografisi değildir. Sinan"ın dünya mimarlık tarihine katkısını aydınlatmaya çalışan görsel ve kavramsal bir analizdir."
1394041