Tarih Vakfı > Kitaplar

Kitaplar

by tarihvakfi
Filters Sort results
Reset Apply

"Çağlarını yansıttıkları söylenen bütün büyük sanatçılar gibi Mimar Sinan"ın sanatının ve kişiliğinin değeri de, toplum bir parçasını onda buldukça ve Süleymaniye, Selimiye gibi yapıtlar yaşadıkça sürüp gidecek, eski bilgiler yenilenmek zorunda olsa da, yeni duyarlıkları, yeni bilgileri yansıtanlar Sinan mitolojisini giderek zenginleştirecektir. Tarihe mal olmak, onda yaşayıp gitmek, yorumcular ne denli nesnel de davransalar, giderek büyüyen bir "mitos"ta kaybolmak demektir. Sinan"ın yaşamı ve yapıtına ilişkin söylemin çok boyutlu bir işlevi vardır. Çağdaş Türk insanını Osmanlı geçmişi ile buluştururken, ona genelgeçer Müslüman kimliğinden farklı bir kimlik kazandırmaktadır. Ayrıca Sinan, Osmanlı ve Türk tarihini Oryantalist söylemin klişelerinden kurtaracak ve daha evrensel bir tarih perspektifine oturtabilecek en büyük kültür potansiyelini temsil etmektedir. Bu kitap, Sinan"ı tanımlamak için kırk yılı aşan bir sürede geliştirip yayımladığım düşüncelerin, ayıklanıp durulaştırılan, kuramsal temeli genişletilen, güncelleştirilmiş yeni bir kurgusudur.Bu yapıt tümel bir Sinan monografisi değildir. Sinan"ın dünya mimarlık tarihine katkısını aydınlatmaya çalışan görsel ve kavramsal bir analizdir."

Elveda Doğduğum Toprak: Fotoğraflarda Anadolu'nun 150 Yıllık Göç Tarihi Sergisi, 100'ü aşkın fotoğrafla, son 150 yılda dışarıdan Anadolu'ya ve bu topraklardan dışarıya yapılan başlıca büyük kitlesel göçlerden bir kesit sunmayı amaçlıyor.Sergide, doğrudan fotoğrafların yanısıra ilistrasyonlar, gazete kupürleri, belgeler ve karikatürler de fotoğraflaştırılmış olarak yer alıyor.

Yer tutucu

Istanbul has often been said to be a city that has lived but has never been written about.Now,after losing so many things of such great cultural value,it is essential that we should at last embarkon its documentation,employing all the various methods of culutural aechaeology.In other words,we should uncover meaningful fragments of its heritage by the skilful utilisation of such an approch Most of what has been written so far on the subject of besiktas has been the work of a single writer and has rarely succeded in rising above the amateur level.Besiktas past and present differs from previous work in being the first book to be produced by a group of specialists.Certainly,an important role in its preparation has been performed by the encyclopedia of İstanbul Past and Present previously published by the History Foundation,But all items from this work incorporated in Besiktas Past and Present have been thoroughly revised and any necessary material added.

1 38 39