Tarih Vakfı > Kitaplar

Kitaplar

by tarihvakfi
Filters Sort results
Reset Apply

This book attemps to present all the Banknotes and instruments of circulation issued by The İmperial Ottoman Bank from 1863 to 1914,within the framework of its previlege.The main reason behind this effort is complete the patchy,or sometimes altogether missings,information available to this day.

Yer tutucu
121.50 TL162.00 TL

Türkiye'de Çalışma Yaşamı Bibliyografyası, Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında yapılmış ve yapılmakta olan akademik yayınları kapsıyor.

Bu kitapta, 1863'ten 1914'e kadar uzanan ihraç imtiyazı kapsamında Osmanlı Bankası'nın tedavüle sunmuş olduğu bütün banknot ve değerli evrak toplanmıştır. Böyle bir çalışmanın gerçekleştirilmesi arkasındaki başlıca neden, bu konudaki büyük bilgi eksikliklerini, hatta yokluklarını, tamamlamaktır.

Londra sokaklarında dolaşırken geldi aklımıza bu sergi fikri. Belki de hep aklımızdaydı. Ta 1981'den beri. O zaman 20. Yüzyıl adlı bir ansiklopedi hazırlamıştık. Doğru dürüst satmamıştı tabiii. Yaşadığımız yüzyıl henüz "tarih" olmamıştı çünkü. Tarih olmadan da geniş bir kesim için değer kazanması zordu. İçtenlikle belirtmeliyiz, geriye dönüp baktığımızda, 20. Yüzyıl Ansiklopedisi'ni, karanlıkta geçen bir gemi gibi de olsa, uğraşlarımızın en önemlisi olarak andık bugüne dek....

1990'lı yıllarda Türkiye'de endüstri ilişkilerinin temel özelliklerini ve sorunlarını inceleyen bu çalışma, söz konusu ilişkilerde dönemler boyunca nasıl bir gelişim yaşandığını ve ilişkilerin başlıca aktörlerinin konumlarında hangi değişimlerin yaşandığını ortaya koymayı amaçlıyor. Bu tabloyu netleştirebilmek için öncelikle endüstri ilişkileri kapsamında geliştirilen kuramları sorgulayan Mete Çetik ile Yüksel Akkaya, böylece, çalışmalarını edilgen veriler sunumu olmaktan çıkarıyor, sacayakları güçlü analizler ve iddialar geliştiren bir yapıt oluşturuyorlar. Yazarlar, dört ana bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde endüstri ilişkilerinin esaslarını ve temel yaklaşımları ele alıp sorguladıktan sonra, ikinci bölümde Türkiye'de endüstri ilişkilerinin yapısal özelliklerini, üçüncü bölümde sendikal örgütlenme ve toplu pazarlığın durumunu, son bölümde ise çalışma koşulları ile sosyal diyalog sorununu inceliyorlar. Bu kapsamıyla kitap, konuyla ilgili her araştırmacının ve okurun yararlanabileceği bir kaynak özelliği taşıyor.

Bir kurum olarak Tekel, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne ifade ediyor?Tütün gelirleri ile yaratılan kaynağın nasıl kullanıldığına bakarsak, Reji döneminde elde edilen kaynağın borç ödemeleri ve devletin diğer cari harcamalarının finansmanında, Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise, yaratılan bu kaynakların büyük ölçüde demiryolların geliştirilmesinde kullanıldığını görüyoruz.

Ben, Mardin kenti...Kalker ve lavlarla bezeli, teninden başka giysisiolmayan çıplak dağların anayurdu...Taşın ve toprağın ve doğum yerini unutmuşsuların, hammaddesi alın teriyle karışmış kerpicinve mavi bedenli bulutların anası...Meşe ve sakız ağacı, dişbudak, söğüt ve çınar vekavak, bir de çayırlar süsler kapısı karanlığa kapalıgöklerimi...Gecemi ve gündüzümü, çöl ve çölleri kuşatanbozkır rüzgarları donatır...Ayaklarımın ucunda uzanır tarihin babasıMezopotamya !

Kadın konusunda yapılan araştırmalara bir altyapı hazırlamak amacı ile hem geleneksel hem de geleneksel olmayan kaynaklardan kadın konulu belgelerin ve bilgilerin sistematik bir envanterini oluşturmak da kadın araştırmalarının bir başka çalışma alanıdır. Elinizdeki araştırma, bu çalışma alanına girmektedir. Bu çalışma, geleneksel kaynaklara başvurarak çeşitli yerlerde dağınık olarak bulunan, hatta henüz gün ışığına çıkarılmamış zengin bir materyali bir bibliyografya çatısı altında toplamaktadır.

Asya ile Avrupa arasındaki tek doğal köprü. Tarih boyu, farklı bölgelerden insan topluluklarının ürettikleri tüm bilgi ve ürünlerin üstünden geçtiği bir su yolu. İnsanlığın başlangıcından beri nice göçlerin, istila ve savaşların sahnesi. Akdeniz'den Ege'ye, Marmara'dan Karadeniz'e tüm deniz ve kara ticaretinin kilit noktası. Bir taşına tüm Acem mülkününü feda edildiği bir kent. Bir yanı kara, üç yanı denizle çevrili dünyanın en byüük imparatorluklarının başkenti. Hiçbir ülkede benzeri yaratılmamış sütunlara sahip, dillere destan kentler kenti...

Theda Skocpol
Ahmet Fethi

Karşılaştırmalı tarih alanında en yetkin isimlerden biri olan Theda Skocpol editörlüğünde yayımlanan "Tarihsel Sosyoloji: Bloch'tan Wallerstein'a Görüşler ve Yöntemler" tarih ve toplumsal kuramın çakıştığı noktalara atılan derin sorular üzerine çalışan çok değerli dokuz sosyal bilimcinin incelemesinden oluşuyor. Marc Bloch, Karl Polanyi, S. N. Eisenstadt, Reinhard Bendix, Perry Anderson, E. P. Thompson, Charles Tilly, Immanuel Wallerstein ve Barington Moore'un yapıtlarında yansıttıkları görüşler ve değerlerin anlatısının sunulduğu kitapta, bu sosyal bilimcilerin kullandıkları yöntemler de inceleniyor. Theda Skocpol'un tarih temelli sosyoloji araştırmalarına da yer verilen kitapta, tarihi kanıtlar ile kuramın nasıl örtüştüğü gözler önüne seriliyor. Çağdaş sosyal bilimlerin tanınmış kuramcılarının düşüncelerini ve yöntemlerini içeren kitap, alan için eşsiz bir kaynak oluyor.

1383940