Tarih Vakfı > Kitaplar

Kitaplar

by tarihvakfi
Filters Sort results
Reset Apply

Prof Dr. Edhem Eldem'in Osmanlı Bankası arşivlerinde on yıldır sürdürdüğü çalışmaların son ürünü olan bu kitap, bankanın mali rolünü ve işleyişini eksen alıyor.

Bu kitap, XXII: Dünya Mimarlık Kongresi çerçevesinde, TMMOB Mimarlar Odası'nın katkıları ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı'nın desteğiyle, 30 Haziran-30 Temmuz 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Avrupa'dan İstanbul'a Yeni Sanat, 1890-1930 Sergisi'ne eşlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Günümüzde birçok ülkede ortaöğretim tarih müfredatının yarıdan fazlası 19. ve 20. yüzyıl tarihine odaklanmıştır. Şimdiki genişlemiş Avrupa'da okutulan bazı tarih kitapları ve müfredat konuları Sovyetler Birliği'nin dağılışını, bunun Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri, genişlemiş Avrupa ve küresel durum açısından doğurduğu sonuçları da içeriyor. Bu kitap, tarih eğitimiyle ilgilenen kişiler için Avrupa Konseyi'nin "20. Yüzyılda Avrupa Tarihini Öğrenmek ve Öğretmek" projesi çerçevesinde hazırlanmış bir kılavuz niteliğindedir.

Tarih Vakfı'nın düzenlediği Üçüncü Uluslararası Tarih Kongresi'nin ana konusu "Tarih yazımında ve müzecilikte yeni yaklaşımlar" idi.Bu kitap söz konusu kongrede sunulan müzeciliğe ilişkin tebliğleri kapsamaktadır. Kitap, yerli ve yabancı uzmanların küreselleşme-yerelleşme kapsamında müzecilikte yeni yaklaşımları değerlendirmelerinin derinlikli gözlem ve analizlere yol verdiğini açıkça ortaya koyuyor. Böylece kitap konuyla ilgili olanlar için belli başlı referanslardan biri haline gelirken, uluslararası deneyimleri sergilemesiyle de, müzecilikte ziyaretçi olmanın ötesinde ilgilenmemiş olanların bile ilginç bulacaığı bir çalışma özelliğini taşıyor.

157.50 TL210.00 TL

Darülaceze hakkında ulaşabildiğimiz en eski belge 7 Eylül 1886 tarihini taşımaktadır. Meclis-i Mahsus-ı Vükela bu tarihte, devletin payitahtını adeta hasta ve sakat sergisine çeviren dilencilere bir çare bulmak amacıyla toplanmıştı. Görüşmeler sonunda İstanbul'da din, mezhep ve ırk ayrımı gözetilmeksizin, dilenmek zorunda kalanların barınacağı bir darülaceze yapımı tasarlanmıştı. Ancak uzunca bir süre bu kurumun hayata geçirilmesi için bir girişimde bulunulmamıştır. Yapım çalışmaları dört yıl sonra, II. Abdülhamid'in 30 Mart 1890 tarihli iradesi ile başlamıştır...

137383941