Tarih Vakfı > Kitaplar

Kitaplar

by tarihvakfi
Filters Sort results
Reset Apply
187.50 TL250.00 TL

...Bu çerçevede, "Türkiye'de Enflasyonun Tarihi" başlıklı bu albüm-kitap, Türkiye'nin ilk defa enflasyonla ne zaman ve nasıl tanıştığını, o döneme ait iç ve dış koşulların neler olduğunu, zaman içinde enflasyonun neden kronik bir hal aldığını ve benzeri temaları, ağırlıklı olarak tarihsel bir bakış açısı ile vermektedir. Kitapta enflasyonist döneme ait önemli tespitler yer almakta ve söz konusu dönem, toplumun muhtelif kesimlerinden kişilerin değerli görüşleri ve deneyimleri çerçevesinde tüm ayrıntıları ile aktarılmaktadır...

Bu kitap, okullarda öğretmenlere sınıf içindeki etkinliklerde ve ders kitaplarının işlenmesinde yol göstermek; okulda görev yapan tüm rol grupları ile öğrenciler arasındaki etkileşimlerin insan hakları bağlamında dökümünü yapmak ve dönüşüm sürecine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın içeriğinin ana akış planı ve bölümleri, Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi kapsamında geliştirilen kriterler ve ders kitabı tarama raporlarından, öğretmen ve psikolojik danışmanlarla yapılan odak küme çalışmalarından elde edilen bilgiler ışığında oluşmuştur. Kitabın iskeleti okulda yaşanan eğitim ve öğretim süreçlerinin gerçeğe yakın bir biçimde kurgulanması şeklinde yapılandırılmıştır.

Elinizde bulunan Sempozyum kitabı Türkiye'de yayımlanmış ilk "Çevre Tarihi" kitabı olması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Sempozyumun ardından konuya ilgi duyan farklı disiplinlerden kişilerin yer aldığı bir çalışma grubu oluşturarak, Türkiye'de çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi çalışmalarının bir sonraki adımlarına geçilebileceği düşünülmektedir.

This book attemps to present all the Banknotes and instruments of circulation issued by The İmperial Ottoman Bank from 1863 to 1914,within the framework of its previlege.The main reason behind this effort is complete the patchy,or sometimes altogether missings,information available to this day.

Yer tutucu
43.50 TL58.00 TL

Türkiye'de Çalışma Yaşamı Bibliyografyası, Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında yapılmış ve yapılmakta olan akademik yayınları kapsıyor.

Bu kitapta, 1863'ten 1914'e kadar uzanan ihraç imtiyazı kapsamında Osmanlı Bankası'nın tedavüle sunmuş olduğu bütün banknot ve değerli evrak toplanmıştır. Böyle bir çalışmanın gerçekleştirilmesi arkasındaki başlıca neden, bu konudaki büyük bilgi eksikliklerini, hatta yokluklarını, tamamlamaktır.

Londra sokaklarında dolaşırken geldi aklımıza bu sergi fikri. Belki de hep aklımızdaydı. Ta 1981'den beri. O zaman 20. Yüzyıl adlı bir ansiklopedi hazırlamıştık. Doğru dürüst satmamıştı tabiii. Yaşadığımız yüzyıl henüz "tarih" olmamıştı çünkü. Tarih olmadan da geniş bir kesim için değer kazanması zordu. İçtenlikle belirtmeliyiz, geriye dönüp baktığımızda, 20. Yüzyıl Ansiklopedisi'ni, karanlıkta geçen bir gemi gibi de olsa, uğraşlarımızın en önemlisi olarak andık bugüne dek....

1990'lı yıllarda Türkiye'de endüstri ilişkilerinin temel özelliklerini ve sorunlarını inceleyen bu çalışma, söz konusu ilişkilerde dönemler boyunca nasıl bir gelişim yaşandığını ve ilişkilerin başlıca aktörlerinin konumlarında hangi değişimlerin yaşandığını ortaya koymayı amaçlıyor. Bu tabloyu netleştirebilmek için öncelikle endüstri ilişkileri kapsamında geliştirilen kuramları sorgulayan Mete Çetik ile Yüksel Akkaya, böylece, çalışmalarını edilgen veriler sunumu olmaktan çıkarıyor, sacayakları güçlü analizler ve iddialar geliştiren bir yapıt oluşturuyorlar. Yazarlar, dört ana bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde endüstri ilişkilerinin esaslarını ve temel yaklaşımları ele alıp sorguladıktan sonra, ikinci bölümde Türkiye'de endüstri ilişkilerinin yapısal özelliklerini, üçüncü bölümde sendikal örgütlenme ve toplu pazarlığın durumunu, son bölümde ise çalışma koşulları ile sosyal diyalog sorununu inceliyorlar. Bu kapsamıyla kitap, konuyla ilgili her araştırmacının ve okurun yararlanabileceği bir kaynak özelliği taşıyor.

Bir kurum olarak Tekel, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne ifade ediyor?Tütün gelirleri ile yaratılan kaynağın nasıl kullanıldığına bakarsak, Reji döneminde elde edilen kaynağın borç ödemeleri ve devletin diğer cari harcamalarının finansmanında, Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise, yaratılan bu kaynakların büyük ölçüde demiryolların geliştirilmesinde kullanıldığını görüyoruz.

1 36 37 38 39