Kitaplar

Kitaplar

Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935)

Zafer Toprak
  • 48.75 TL
  • 65.00 TL
600 yılı aşkın süre hayatta kalan Osmanlı İmparatorluğu’yla ilgili nice tartışmalarda bulunuldu, kitaplar yazıldı ve tezler öne sürüldü. Kültürüyle, toplumuyla, ekonomik askeri yapısı, azınlıkları, savaşları ve hükümdarlarıyla nice eserlere konu olmuş bu imparatorluğun son dönemlerinde peki kadınların rolü neydi? Meşrutiyetin ilanı, 1908 Jön Türk Devrimi, Cihan Harbi’yle başlayan yoksullukla özgürlük at başı giderken kadının kimliği, bireyselliği, bedeni nasıl bir anlam kazandı? Geleneksel “aile”nin bir parçası olan kadın ne zaman ve nasıl bir birey oldu, köhne geleneksel aile ilişkilerinden paçalarını çekip çıkararak “özgür kadın” haline geldi?

Behice Boran'ın Mektupları - I

  • 24.38 TL
  • 32.50 TL
Behice Boran, Türkiye’nin ilk kadın sosyoloğu, ilk kadın parti genel başkanı ve ilk kadın Marksist kuramcısı olarak Türk düşünce ve siyaset tarihine adını yazdırmış önemli bir akademisyen, siyasetçi, yazar ve sosyologtur. Tuba Akekmekçi ve Tuğba Yıldırım’ın derlemesinden oluşturulmuş iki ciltten ilki olan bu kitap Boran’ın düşünce hayatının yanı sıra parti başkanlığı yapmış, hapis ve sürgün cezaları görmüş bir kadın sosyolog, akademisyen ve siyasetçinin yaşamı üzerinden Türk siyasi ve toplumsal hayatındaki gelişmeleri izleme imkanı tanıyor.

Behice Boran'ın Mektupları - II

  • 27.00 TL
  • 36.00 TL
Behice Boran, Türkiye’nin ilk kadın sosyoloğu, ilk kadın parti genel başkanı ve ilk kadın Marksist kuramcısı olarak Türk düşünce ve siyaset tarihine adını yazdırmış önemli bir akademisyen, siyasetçi, yazar ve sosyologtur. Tuba Akekmekçi ve Tuğba Yıldırım’ın derlemesinden oluşturulmuş iki ciltten ilki olan bu kitap Boran’ın düşünce hayatının yanı sıra parti başkanlığı yapmış, hapis ve sürgün cezaları görmüş bir kadın sosyolog, akademisyen ve siyasetçinin yaşamı üzerinden Türk siyasi ve toplumsal hayatındaki gelişmeleri izleme imkanı tanıyor.

İlerici Kadınlar Derneği (1975-1980) “Kırmızı Çatkılı Kadınlar”ın Derneği

Muazzez Pervan
  • 43.88 TL
  • 58.50 TL
3 Haziran 1975’te kurulmuş, Türkiye kadın tarihinde Türk Kadınlar Birliği’nden sonra en büyük ikinci örgütü İlerici Kadınlar Derneği’nin günümüze ulaşmış ve Tarih Vakfı’nın elinde bulunan belgeleri Tarih Vakfı Yurt Yayınları aracılığıyla okuyucuları için yayımlanmıştır.

Safiye Ali: Türkiye’nin İlk Kadın Doktoru

Nuran Yıldırım
  • 19.50 TL
  • 26.00 TL
Kadınların meslek hayatına girmesinde en meşakkatli olmuş olan alanlardan biri olan tıp doktorluğunun Türkiye’deki gelişiminin hiç şüphesiz en önemli aşamalarından biri Türkiye’nin ilk kadın doktoru olan Safiye Ali’nin hayatıdır. Türkiye’nin ilk kadın tıp doktoru olması ile birlikte aynı zamanda Türk feminist hareketinin önemli mensuplarından biri olan ve kadınlarının seçilme hakkı için mücadeleler vermiş olan Safiye Ali’nin hayatı günümüzde de etkileyici bir önem taşır. Yazar Nuran Yıldırım’ın daha önce vermiş olduğu toplantı ve konferans konuşmalarının bir ürünü olan “Türkiye’nin İlk Kadın Doktoru: Safiye Ali” bu etkileyici hayatı Türk tıp tarihinde kadının genel rolü çerçevesinde değerlendiriliyor ve daha önce ortaya koyulmamış olan arşivsel veriler ile destekliyor.