Kitaplar

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Kutlu Olsun!

1968 İsyan, Devrim, Özgürlük

Ömer Turan
 • 36.75 TL
 • 49.00 TL
1968: İsyan, Devrim, Özgürlük dönemin öğrenci hareketlerinin değişik ülkelerdeki eylemleri göz önünde bulundurarak anlaşılabileceği fikrinden yola çıkıyor. Kitapta yer alan makaleler 68’in ağırlıklı olarak Türkiye’de ve yanı sıra ABD, Batı Almanya, Çekoslovakya gibi farklı ülkelerde nasıl bir eylem dalgası, entelektüel gündem ve etki yarattığına dair bir bakış sunuyor. Bu anlamda kitap 68 momentinin dünya-tarihsel niteliğini popüler kültürden farklı siyasal hareketlere uzanan bir yelpaze de ortaya koymaya çalışıyor ve dönemin toplumlarının siyaset ve muhalefet tahayyüllerinden kesitler sunuyor.68 üzerine yapılan çalışmalarda kendisine yeteri kadar yer bulmayan kadınlar ve yeşiller gibi özne ve hareketlerle birlikte toprak işgalleri ve Kürtlerin 68 dönemecinde siyasal mobilizasyonu gibi konular da bu kitapta etraflı şekilde inceleniyor.

Jakobenlerden Devrimcilere: Türkiye'de Öğrenci Hareketlerinin Dinamikleri (1960-1971)

Emin Alper
 • 36.75 TL
 • 49.00 TL
Emin Alper’in kitabı iyi bildiğimizi düşündüğümüz bir dönem ve olaylar zinciri hakkında, yeni bir okuma yapmakla kalmıyor, aynı zamanda 1960’lardaki öğrenci hareketlerine ilişkin az bilinen olgulara da dikkat çekiyor. Toplumsal hareketler literatürü üzerinden yapılan bu yeni okuma, mobilize olmuş öğrencilerin maruz kaldıkları tehditleri, karşılarına çıkan fırsatları ve yararlandıkları destekleri de hesaba katıyor. Bunu yaparken ’68 öğrenci hareketinin, ancak 1960’ların ilk yarısındaki öğrenci hareketlerinin oluşturduğu bağlam içinde yorumlandığında anlaşılabileceğini söylüyor.

1917 Rusya'da Devrimde Devrim

Y. Doğan Çetinkaya, Mehmet Ö. Alkan
 • 27.00 TL
 • 36.00 TL
Ülkelerin tarihinde devrimlerin özel bir yeri olmakla birlikte, tarihteki bazı devrimlerin bütün insanlık için müstesna bir yeri vardır. Uzun çağlar boyunca hem bir dönüm hem de referans noktası teşkil ederler. Fransız Devrimi bu tür devrimlerin ilkidir. Sadece kendisinden sonra ortaya çıkan düzen için değil, kendisinden sonra gelen devrimciler için de bir mihenk taşıdır. Adeta ondan sonra yapılması arzu edilen müstakbel devrimlerin ilham kaynağı ve ''ide''sidir. Sembolleri, sloganları, dönemleri, safhaları, araçları, politik grupları ondan sonra gelen devrimciler için bir kıyaslama ölçütü oluşturur. Bundan dolayı Türkiye'de, İran'da, Yunanistan'da ''inkılaplar'' ve dahi 1917 Devrimi olurken, devrimin önderleri gerçekleştirmekte oldukları devrimi Fransız Devrimi ile karşılaştırmışlardı. 1789 Fransız Devrimi'ni bu anlamda tahtından indiren veya en azından tahtına ortak olan hiç kuşku yok ki 1917 Rus Devrimleri olmuştu.

Türkiye'de İşçi Sınıfı 1908 - 1946

Zafer Toprak
 • 48.75 TL
 • 65.00 TL
Zafer Toprak’ın kaleme aldığı “Türkiye’de İşçi Sınıfı 1908-1946”, Osmanlı’nın son dönemlerinden İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar yaşanan dönemde işçi grevlerini, cemiyetlerini ve yayınlarını anlatıyor. Toprak’ın 1977’de “Yurt ve Dünya” dergisi için yazdığı iki makalesiyle başladığı ve günümüze kadar 40 yıl boyunca yazmaya devam ettiği emek tarihi eserleri bu kitapta bir derleme olarak okurun karşısına çıkıyor.

Sendikal Eğitim Atölye Çalışmaları

 • 18.75 TL
 • 25.00 TL
Elinizdeki kitap, Türkiye’de sendikal eğitim olgusunu değişik boyutlarıyla ve alt başlıklarıyla ele alan altı sempozyuma sunulan değerlendirmeleri bir araya getiriyor. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ile Friedrich Ebert Vakfı’nın işbirliğiyle organize edilen sempozyumların ilki, 6-7 Kasım 1997’de “Sendikal Eğitimin Dünü, Bugünü, Geleceği“ başlığıyla yapıldı. Diğer beş sempozyum ise 1998’in ikinci yarısından itibaren ve peşpeşe gerçekleştirildi: 11-12 Haziran’da “Sendikalarda Kadın Eğitimi“, 17-18 Eylül’de “Sendikalarda Uzmanlık Grubu Eğitimleri“, 1 Ekim’de “Yazılı Malzemenin Sendikal Eğitimde Kullanım Olanakları“ ve 2-3 Ekim’de “Yeni Teknolojik Gelişmelerin Sendikal Eğitimde Kullanılma Olanakları“.

Behice Boran'ın Mektupları - I

 • 24.38 TL
 • 32.50 TL
Behice Boran, Türkiye’nin ilk kadın sosyoloğu, ilk kadın parti genel başkanı ve ilk kadın Marksist kuramcısı olarak Türk düşünce ve siyaset tarihine adını yazdırmış önemli bir akademisyen, siyasetçi, yazar ve sosyologtur. Tuba Akekmekçi ve Tuğba Yıldırım’ın derlemesinden oluşturulmuş iki ciltten ilki olan bu kitap Boran’ın düşünce hayatının yanı sıra parti başkanlığı yapmış, hapis ve sürgün cezaları görmüş bir kadın sosyolog, akademisyen ve siyasetçinin yaşamı üzerinden Türk siyasi ve toplumsal hayatındaki gelişmeleri izleme imkanı tanıyor.

Behice Boran'ın Mektupları - II

 • 27.00 TL
 • 36.00 TL
Behice Boran, Türkiye’nin ilk kadın sosyoloğu, ilk kadın parti genel başkanı ve ilk kadın Marksist kuramcısı olarak Türk düşünce ve siyaset tarihine adını yazdırmış önemli bir akademisyen, siyasetçi, yazar ve sosyologtur. Tuba Akekmekçi ve Tuğba Yıldırım’ın derlemesinden oluşturulmuş iki ciltten ilki olan bu kitap Boran’ın düşünce hayatının yanı sıra parti başkanlığı yapmış, hapis ve sürgün cezaları görmüş bir kadın sosyolog, akademisyen ve siyasetçinin yaşamı üzerinden Türk siyasi ve toplumsal hayatındaki gelişmeleri izleme imkanı tanıyor.

İlerici Kadınlar Derneği (1975-1980) “Kırmızı Çatkılı Kadınlar”ın Derneği

Muazzez Pervan
 • 43.88 TL
 • 58.50 TL
3 Haziran 1975’te kurulmuş, Türkiye kadın tarihinde Türk Kadınlar Birliği’nden sonra en büyük ikinci örgütü İlerici Kadınlar Derneği’nin günümüze ulaşmış ve Tarih Vakfı’nın elinde bulunan belgeleri Tarih Vakfı Yurt Yayınları aracılığıyla okuyucuları için yayımlanmıştır.

Sanayi Toplumu için Sanayi Yazıları

İlhan Tekeli
 • 29.25 TL
 • 39.00 TL
İlhan Tekeli, “Sanayi Toplumu için Sanayi Yazıları” kitabında Türkiye’nin ağır sanayileşme serüvenine değinerek sanayileşmenin anahatlarını çiziyor. Bizzat 1970’lerdeki sanayi inşaatı tecrübelerini de katan Tekeli, yer seçiminden holdingleşmeye kadar doğru sanayileşmenin şablonunu ortaya koyuyor. Erken Modern Dönem Avrupası’nda sanayileşmenin nasıl olduğunu, neler getirdiğini anlatarak başlayan Tekeli, sanayileşmenin topluma etkilerine de değiniyor.

Türkiye'de Çalışma Yaşamı Bibliyografyası

 • 18.75 TL
 • 25.00 TL
Türkiye'de Çalışma Yaşamı Bibliyografyası, Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında yapılmış ve yapılmakta olan akademik yayınları kapsıyor.