Tasarım, Mimarlık ve Mimarlar

İlhan Tekeli
9789753332590

Bir şehir ve bölge plancısı olan İlhan Tekeli, “tasarım” ve “planlama” kavramlarının ilişkisi ve farklılıkları problemine sahip biridir ve iki kavrama da ilişkin mevzubahis eseri ortaya koymuştur. Bu problem ile ilk kez bir eğitim kurumunda karşılaşan Tekeli, “tasarım” ve “planlama”nın öğretilebilirliği konusu ile başlamış ve geçmişten günümüze azalmış olmasına rağmen hala etkisi görülebilen iyi tasarımın içten gelen bir yetenek ürünü olduğu anlayışını eleştirmiştir.


Birinci bölüm, Tekeli’nin tasarımın bilimselleştirilmesi üzerine yazılarla başlamanın ardından kitap tasarım ve kent ilişkisi ışığında tasarımcı, nesne-toplum-tasarım ilişkisi, tasarım kuramı geliştirilmesi, kent kimliği, Kazıkiçi Bostanları alanının yeniden yapılanması, kentsel olanaklar ve olanaksızlıklar, geleceğin kent tartışmaları konularındaki metinlerinden meydana geliyor. İkinci bölüm ise mimarlık odak merkezinde ve mimarlığın toplumsal bağlamda incelenmesinden oluşuyor. Tekeli eserinin üçüncü bölümünde tarihin önemli mimarlarından Mimar Kemalettin, Emin Onat, Seyfi Arkan ve Şevki Vanlı inceleniyor.

 

  • Tasarım, Mimarlık ve Mimarlar
  • ISBN : 9789753332590
  • Sayfa : 330
  • Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları
  • Yazar : İlhan Tekeli

İlgili Kitaplar