Tarih ve Toplumsal Kuram

Peter Burke
9789753332804

Peter Burke “Tarih ve Toplumsal Kuram” adlı kitabında tarih metodolojisine eleştirel bir açıdan yaklaşıyor. “Toplumsal kuramın tarihçilere faydası nedir?” sorusuyla başlayan eser, tarih ile sosyal bilimlerin nasıl etkileşimde olabileceğine eğiliyor. Disiplinlerarası bir tarih yazımına odaklanan Burke, tarihin evrensel ölçütlerini de merkez alarak toplumsal cinsiyet, sınıf, iktidar, hegemonya, direniş, zihniyet ve sözlü tarih gibi konular ile tarihyazımı arasına köprüler kuruyor ve bu kavramların tarihçi perspektifinden açılımını inceliyor.

Sociology and History adıyla ilk kez basılan kitabını yenileyerek ve genişleterek Tarih ve Toplumsal Kuram olarak yayımlayan Burke, yalnızca sosyoloji alanının değil sosyal antropoloji, iktisat, siyaset, iletişim, coğrafya, uluslararası ilişkiler, hukuk, dilbilim, psikoloji ve din alanlarının da tarih ile ilişiğini kurar ve eleştirel, kültürel ve feminist kuram gibi disiplinlerarası girişimleri de kitabında izler. Böylece ne sosyal bilim ne toplumsal bilimler ifadelerini tercih ederek, “toplum kuramı” ifadesiyle kitabını basar. Eser, tarihyazımına dair yaptığı değerli incelemesiyle hem tarih öğrencilerine hem de tarihçilere temel bir başvuru kaynağı olmuştur.

  • Tarih ve Toplumsal Kuram
  • ISBN : 9789753332804
  • Sayfa : 240
  • Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları
  • Çeviri : Mete Tunçay
  • Yazar : Peter Burke