DükkanKitapTarih Vakfı Yurt YayınlarıPAVLİDİS’TEN UĞUR’A GİRESUN’DA SİNEMANIN TOPLUMSAL TARİHİ (1914-1990)
İndirim!

PAVLİDİS’TEN UĞUR’A GİRESUN’DA SİNEMANIN TOPLUMSAL TARİHİ (1914-1990)

YENİ SİNEMA TARİHİ ÇALIŞMALARI YÖNTEMLER- YAKLAŞIMLAR

243.75 TL

Yazar: Mehtap Özsoy
Yayınevi: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
ISBN: 978-975-333-413-6

Odağına seyir deneyimini ve hafızayı alan yeni sinema tarihi çalışmaları içinde konumlanan Giresun’da Sinema, hem yeni sinema tarihi hem de toplumsal tarih sahasındaki araştırmalara sinema seyir deneyiminin perspektifinden özgün bir kapı aralamaktadır.

Devlet arşivleri, süreli yayınlar, il yıllıkları, sinema salonlarında çekilmiş fotoğraflar, telefon rehberleri, sinema hikâyeleri gibi çeşitli kaynaklardan yola çıkan, aynı zamanda sosyal bilimlerde, bilhassa yirminci yüzyıl sonlarında önemli tartışma başlıkları haline gelen tarihyazımı, bellek çalışmaları, sözlü tarih, toplumsal tarih gibi birçok konuya değinen bu çalışmada, on dokuzuncu yüzyıl sonlarından yirminci yüzyıl sonlarına kadarki süreçte yaşanan toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik dönüşüm Giresun’daki sinema serüveni takip edilerek tartışılmaktadır.

Kitapta, Giresun’daki sinema salonları ile sinema seyircisi, etnik ve dini çatışmalardan cumhuriyetin ilk yıllarındaki modernliğin inşasına, fabrikalaşmadan, apartmanlaşmaya, darbelerden küreselleşmeye kadar pek çok önemli yaşanmışlığın ve dönüşümün tanığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dahası çalışmada, tüm bu dönüşümlerle yeniden inşa edilen kentlerin kaderi ve sinemanın yazgısının ne denli iç içe olduğunu Giresun’dan bakarak görmekteyiz.

Yayım Tarihi: Ocak-2023

Açıklama

Odağına seyir deneyimini ve hafızayı alan yeni sinema tarihi çalışmaları içinde konumlanan Giresun’da Sinema, hem yeni sinema tarihi hem de toplumsal tarih sahasındaki araştırmalara sinema seyir deneyiminin perspektifinden özgün bir kapı aralamaktadır.

Ek bilgi

Yazar

Yayınevi