Tarih Bilinci ve Gençlik

İlhan Tekeli
9789753330893

Tarih öğretimi modern toplumda daima toplumsal mühendislik yaklaşımının temel araçlarından olmuştur. 19. yüzyılın sonlarında ulusalcı ideoloji ve ulusal kimliğin oluşturulması ve güçlendirilmesi amacıyla, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise barışçı bilincin aşılanması amacıyla tarih eğitimi şekillendirilmiş ve kullanılmıştır. Bu durum tarih öğretimi ve tarih bilinci üzerine çalışmaların ortaya çıkmasına kaynak olmuştur. Bu çalışmalardan şimdiye kadar gerçekleştirilen en kapsamlı saha araştırması olan “Gençlerin Tarih Bilinci Üzerine Karşılaştırmalı Avrupa Projesi”nin sonuçları İlhan Tekeli tarafınan bu kitapta derlenmiştir. 27 ülkeden 32.000 öğrenci ile yapılmış bu dev saha araştırması oldukça ilginç ve düşündürücü sonuçlar ortaya koymaktadır. Türkiye için ayrıca bir bölüm ayırdığı kitabında Tekeli, tarih bilinci üzerine bir anlatıda bulunuyor ve araştırma sonuçlarını paylaşarak bunlara bir değerlendirme sunuyor. Sosyalleşme aracı olma, bireysel ve güdüsel farklılıklarda etkili/etkilenen olma, gençlerin tarih bilgisi, tarih kavramları, değerleri ve ideolojileri içerisinde ve sorumluluk alış boyutlarında tarih bilincine dair bulgulardan oluşan bu kitapta Tekeli değerlendirmeleriyle konuya ilişkin okuyucularını aydınlatıyor.

  • Tarih Bilinci ve Gençlik
  • ISBN : 9789753330893
  • Sayfa : 284
  • Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları
  • Yazar : İlhan Tekeli