Sosyal Sistem Yazıları

İlhan Tekeli
9789753332699
30.00 TL 22.50 TL

Toplu eserlerinin bu kitabı İlhan Tekeli’nin Talcot Parsons’ın sosyal sistemler kuramından yola çıkarak oluşturduğu ve İTÜ’de verdiği doktora tezinin ana bölümüyle beraber sosyal sistemlere dair yazılarından meydana geliyor. Parsons’un statik olan kuramını bir üst düzeyde başka bir sisteme oturtarak dinamik bir yapıya kavuşturan Tekeli, ayrıca dört alt sistemli bu kurama bir beşincisini ekliyor ve mekansal bir boyut kazandırıyor. “Sosyal Sistemler, Sosyal Değişme ve Yerleşme Yapısı” bölümünde Tekeli’nin doktora tezinin ana bölümü karşımıza çıkıyor ve sosyal sistem analizi ile kuramın alt sistemlerini detaylandırarak inceliyor. Ardından Parsons’un kuramının “sosyal değişme ve evrim” bölümüne odaklanarak sosyal sistemlerde değişmeye eğilen Tekeli sosyal sistemin fiziki mekanda organizasyonundan bahsederek kuramı geliştiriyor. Kitap, Tekeli’nin çeşitli sistem yaklaşımlarına ve ardından sosyal sistem betimlemelerinin muhasebeye dönüşümü ilişkisine odaklandığı yazılarıyla devam ederek sonlanıyor. Bu eser, ünlü sosyalbilimci Talcot Parsons’un kuramının geliştirilmesiyle ve mekansal/dinamik boyutun kazandırılmasıyla literatüre önemli bir katkı olmuştur.

  • Sosyal Sistem Yazıları
  • ISBN : 9789753332699
  • Sayfa : 244
  • Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları
  • Yazar : İlhan Tekeli