Kültür Politikaları ve İnsan Hakları Bağlamında Doğal ve Tarihi Çevreyi Korumak

İlhan Tekeli
9753332309

Toplu eserlerinin bu kitabı İlhan Tekeli’nin doğal ve tarihi çevreyi koruma konusundaki metinleri içeriyor. Genellikle farklı uzmanlıklar olarak görülen ve işleyen tarih ve çevre koruma çalışmalarını Tekeli, düşünsel alanda bir araya getiriyor ve aralarında bir ilişki kuruyor.


Dört bölümden oluşan eserin ilk bölümü Tekeli’nin kültür politikaları, toplumun hak üreticiliği ve çevre hakkı meseleleri üzerine yazılmış yazılarından oluşuyor. İkinci bölümünde ise kentsel ve tarihi çevrelerin korunması üzerine metinlerin yanı sıra modernitenin kentsel dokuyu koruma politikasıyla ilişkisi hakkındaki yazılar da bulunuyor. Eserin üçüncü bölümünde çevre sorunları, Ankara’daki hava kirliliği, sürdürülebilirlik, çevre ve insan sistemlerinin planlanması ve Türkiye’deki biyolojik çeşitlilik üzerine eğilen metinler bulunuyor. Son bölümde Tekeli’nin kıyı yerleşmeleri, kıyı planlaması ve bölgesel turizm planlaması üzerine metinleri yer alıyor.

  • Kültür Politikaları ve İnsan Hakları Bağlamında Doğal ve Tarihi Çevreyi Korumak
  • ISBN : 9753332309
  • Sayfa : 322
  • Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları
  • Yazar : İlhan Tekeli

İlgili Kitaplar