Kentsel Arsa, Altyapı ve Kentsel Hizmetler

İlhan Tekeli
9789753332316

Bu kitabında İlhan Tekeli; kent arazisi, altyapı ve hizmetler üzerine yoğunlaşıyor ve kentsel büyümenin mekanizması olan bu faktörleri ele alıyor. Kent toprağı, kentleşme ve özel mülkiyetin Türkiye’de ekonomik özelliklerini ve kullanım biçimlerini dış ülkeler ile kıyas yaparak inceleyen Tekeli, liberalizmin mülkiyet anlayışının kentsel topraklar üzerindeki etkisinden bahsediyor. İmar planları ve kanunları ele alarak kapital birikimin mevcut düzende kayırmacı ve popülist politikalar eşliğinde nasıl geliştiğinden bahsederken kentsel rant ekonomisine dair okurları bilgilendiriyor.


Günümüzde var olan altyapı sorunları ve kent üzerine tasarlanan büyük projeleri değerlendiren Tekeli’nin anlatımıyla yaşam kalitesi ve kentsel gelişmenin görünen yüzü ile arka planındaki failler kavranabiliyor. Böylece kentin biçimlenişi araçsal düzeyde kalmıyor ve toplumsal sonuçlar da eleştirel bir biçimde değerlendirilebiliyor.

  • Kentsel Arsa, Altyapı ve Kentsel Hizmetler
  • ISBN : 9789753332316
  • Sayfa : 202
  • Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları
  • Yazar : İlhan Tekeli

İlgili Kitaplar