İstanbul’un Planlanmasının ve Gelişmesinin Öyküsü

İlhan Tekeli
9789753332941

İlhan Tekeli’nin toplu eserlerinin 25. ve son kitabı olan “İstanbul Planlanmasının ve Gelişmesinin Öyküsü”, İstanbul’un gelişmesini ve imarını konu ediniyor. Bir “dünya kenti” olan İstanbul’un diğer küçük şehirlerden daha farklı süreçlerin meydana gelmesinin olanağından bahseden Tekeli, bu şehirde yapılabilecek derin çözümleme fırsatını kaçırmıyor. Kitabının birinci bölümünde 1838’den 1984’e kadar olan tarihi süreçte İstanbul’un yapılanması üzerinde etkili kent yönetimi ve planlamasındaki gelişmeleri detaylıca inceleyen Tekeli, yüz elli yıllık plana dair genel bir değerlendirmede bulunuyor. İkinci bölümünde ise makro bakış açısıyla bir dünya kenti olarak İstanbul’u ele alıyor. Gelişme stratejisi, dünya kenti olma süreci içerisinde gözlemlenen yeniden biçimlenme ve kültür odağı olması, yine bu süreçte başarılan ve başarılamayanlar ile İstanbul gerçeği ve kentsel bölgeye dönüşümünü ele almasının ardından Tekeli’nin Boğaziçi’nin mirası üzerine düşüncelerini içeriyor. Eserin sonunda ise Prof. Dr. İlhan Tekeli ile gerçekleştirilmiş ilki İstanbul planlamasına dair yeni bir bakış ikincisi ise kamusal özne olmak ile ilgili iki söyleşi okuyucularını bekliyor.

  • İstanbul’un Planlanmasının ve Gelişmesinin Öyküsü
  • ISBN : 9789753332941
  • Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları
  • Yazar : İlhan Tekeli