Göç ve Ötesi

İlhan Tekeli
9789753332217

İlhan Tekeli’nin toplu eserlerinin bu kitabında, Tekeli’nin insan ile yer ilişkisinin yeniden kurgulanması gereği üzerine durduğu göç ve göçü sorguladığı metinleri bir araya geliyor. Sanayi toplumunda daha sık yer değiştiren insanın sürekli hareket halinde düşünülmesi vurgusu ile insanların yerlerinden çok güzergahlarının ve güzergah kalıplarının bahsinin önem kazandığından bahsedilen bu metinler ile Tekeli’nin göç üzerine düşünceleri izlenebiliyor.


Eserde göç teorileri, Türkiye’nin göç tarihi kategorileri, makineleşen tarım ile kırdan kopuş süreci, hızlı kentleşme ve modernist meşruiyet, kalkınma sürecinde marjinal kesim, Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan nüfus zorunlu yer değişimi ve iskan sorunları üzerine metinler yer alıyor. Ayrıca bu eserde Türkiye’deki iç göç sorunları ve iç göçün yeniden tanımlanması üzerine düşünceler bulunurken, 1935’den 2000’lere kadar nüfusun mekansal değişimi de Tekeli tarafından inceleniyor.

  • Göç ve Ötesi
  • ISBN : 9789753332217
  • Sayfa : 236
  • Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları
  • Yazar : İlhan Tekeli

İlgili Kitaplar