Doğu Sorunu: Necmeddin Sahir Sılan Raporları

Necmeddin Sahir Sılan
9789753332422
55.00 TL

Kürt beylerinin üzerinde idari güce sahip olduğu Vilayat-ı Şarkiyye olarak adlandırılan bölgeyi ulus-devlet inşa sürecinde merkeze bağlamak devletin önemli politikalarından biriydi. Bu amaçla bölgeye ziyarette bulunan en önemli gözlemcilerden biri Necmeddin Sahir Sılan’dır. Yöre halkı ve yöneticileri ile temas kurması ve “halkın gösterdiği hassasiyetleri” gündeme getirmesiyle halk ile yönetim arasında köprü görevi görmüştür. 


Dokuzu CHP’ye, dördü DP’ye yazılmış olan bu on üç rapor ağırlıklı olarak Bingöl ve Dersim ile ilgilidir. Sılan, dönemin siyasetçilerinin aksine seçildiği bölge ile derinlemesine ilgilenmiş ve tek parti dönemi siyaseti ve kazanımlarına ilişkin gözlemleriyle siyasetin nasıl bir birikim süreci olduğunu bu raporlarla göstermiştir. Toplumsal mühendislik bağlamında da çok değerli olan bu raporlar Tuba Akekmekçi ve Muazzez Pervan tarafından derlenerek Tarih Vakfı Yurt Yayınları aracılığıyla okurlarıyla buluşuyor.

İlgili Kitaplar