Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (1923-1990)

İlhan Tekeli
9789753332262

Toplu eserlerinin bu kitabında İlhan Tekeli’nin Türkiye belediyeciliği üzerine ayrıntılı ve kapsamlı olarak ortaya koyduğu tarih ve yorum ile hukuki ve idari düzenlemelerin incelenmesini içeren bir derleme ortaya koyuluyor. 1923’ten 1990’lara kadar Türkiye belediyeciliğini dönemlere ayırarak incelediği bu eser, Türkiye belediyecilik tarihine dair eşsiz bir kaynak olarak okuyucularıyla buluşuyor.


Üç bölüme ayrılan kitabın ilk bölümünde Tekeli’nin Cumhuriyet’in ilk yıllarında, 1930-1944 yılları arasında, İkinci Dünya Savaşı ile 27 Mayıs 1960 ihtilali yılları arasında ve 1960 ihtilali ile 1973 yerel yönetim seçimleri arasında ayrı ayrı belediyecilik deneyimini incelediği metinler bulunuyor. İkinci bölümünde ise 1973 sonrası demokratiklik boyutu ile 1990’lara kadar gelen sürede değişen belediyecilik deneyimi, Vedat Dalokay’ın ardından belediyecilik, toplumcu belediye görüşü, sosyal demokrat belediyecilik-ANAP belediyeciliği üzerine yazıları ve 1977 belediye seçimleri üzerine iki söyleşisi yer alıyor. Eserin son bölümü ise 1970’lerin ikinci yarısındaki belediye sorunları, yeni bir belediye yasası için gerekenler ve Cumhuriyet’in altmış yıllık belediyecilik deneyiminin değerlendirmesi üzerine metinlere ayrılıyor.

  • Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (1923-1990)
  • ISBN : 9789753332262
  • Sayfa : 360
  • Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları
  • Yazar : İlhan Tekeli

İlgili Kitaplar