Birlikte Yazılan ve Öğrenilen Bir Tarihe Doğru

İlhan Tekeli
9789753332125
33.50 TL

İlhan Tekeli’nin toplu eserlerinin bu kitabında kendisinin tarih metodolojisi, tarihyazımı ve tarihi okumak üzerine düşünceleri bulunuyor. Tarih metodolojisini öğrenmenin sadece tarihçiler için değil, tarih okuyucuları için de bilimsel olanı bilimsel olmayandan ayırmak ve tarihi yerine oturtabilmek için önemli olduğunu öne süren Tekeli, bu gerekliliği metinlerine de yansıtıyor. Bu gerekliliğin tarihin bilimdışı yanının yönetici sınıf kültürü ve ulus-devletleşme aracı olarak kullanılmasının sonucu olduğu aşikardır. Bu durumun artık bilimsel yanı kuvvetlenmiş tarihte hala yer bulabildiği göz önüne alındığında, bu eser önemini ortaya koymaktadır.


Dört bölüme ayrılan kitabın ilk bölümünde Tekeli’nin tarih ve toplumsal tarihyazımı metodolojileri üzerine metinlerinin yanı sıra tarihyazımında kuram ve tarih kuram ilişkisinin tarihyazımına etkisinin konu alındığı yazıları da bulunuyor. İkinci bölümde tarih bilinci ve ilkokul ile lisede tarih eğitimi yöntemi üzerine eğilen metinlerin bulunduğu kitabın üçüncü bölümünde ise ulusçu tarihyazımı, tarih yazıcılığında öteki kavramı, tarihteki saptırmaları okuyabilmek ve modernitenin tarih anlayışındaki tabularla yüzleşmek konuları ele alınıyor. Son bölümde ise Tekeli’nin birey, kurum, çevre, kent, konut ve yerel mimari tarihine odaklandığı yazıları yer alıyor.

  • Birlikte Yazılan ve Öğrenilen Bir Tarihe Doğru
  • ISBN : 9789753332125
  • Sayfa : 280
  • Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları
  • Yazar : İlhan Tekeli

İlgili Kitaplar