Ömer Turan

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Bilkent Üni­versitesi İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde, doktorasını ise Central European University, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Bö­lümü’nde tamamladı. Güven Gürkan Öztan ile ortak kitapları Devlet Aklı ve 1915: Türkiye’de “Ermeni Meselesi” Anlatısının İnşası 2018’de İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Editörlerinden olduğu The Dubious Case of a Failed Coup: Militarism, Masculinities, and 15 July in Turkey başlıklı derleme kitap 2019’da Palgrave Macmillan’dan çık­tı. Çalışmaları Philosophy and Social Criticism , Focaal , International Review for the Sociology of Sport , Uluslararası İlişkiler, Praksis gibi dergilerde yayımlandı. Toplum ve Bilim ve Toplumsal Tarih dergile­rinde yayın kurulu üyesi.