G. L. SEIDLER

1913’te Ukrayna’da doğan Grzegorz Leopold Seidler 91 yaşında Po­lonya’da ölmüştür. Krakow’da okumuş ve 1938’de oradaki Jagiellon Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. Ayrıca Viyana ve Ox­ford’da da öğrenim görmüştür. 1950’de Lublin şehrindeki Marie Cu­rie-Sklodowska Üniversitesi’nin “Devlet Teorisi ve Hukuk” kürsüsü­nün başına geçen Seidler 1959’da bu üniversitenin Rektörü olmuştur.

Erişebildiğimiz biyografisine göre, bu zatın 217 adet yayını bulun­maktaymış. Bunlar hep Lehçe olmalı. Ben, Üniversitesinin yıllığında çıkan uzun bir İngilizce makalesini Türkçeye çevirip (1980’de) AÜ SBF Yayınları arasında bastırmıştım: Bizans Siyasal Düşüncesi. Bu metin daha sonra özel yayınevlerince de yayımlandı. Bir de 1968’de Oxford Üniversitesi tarafından (Pergamon Press) yayımlanan The Emergence of the Eastern World – Seven Essays in Political Ideas isimli İngilizce bir kitabı var. Buna hayli garip bir kısa Sunuş yazan Sir Isaiah Berlin, kendisinin buradaki denemeleri değerlendirmeye ehil olmadığını, ama birkaç yıl önce Oxford’u ziyarete gelen kibar yazarı tanıdığını ve onunla kişisel dost olduklarını söylüyor. Doğu [Marksist] ve Batı [Kapitalist] dünyalar arasında iyi-dostluk ilişkileri kurulması dileklerini ekliyor.

Biyografisinde belirtildiğine göre, genel siyasal düşünceler tarihi uzmanı olan Seidler’in en önemli yapıtı (Lehçe) “Marx-öncesi Siyasal Düşünüş” imiş. Bu yapıtı iki basım yapmış.