CENGİZ YOLCU

Cengiz Yolcu 1986 yılında Hacıoğlu Pazarcık/Dobriç, Bulgaristan’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2009 yılında tamamladı. 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Programından « Depiction of the Enemy : Ottoman Propaganda Books in the Balkan Wars of 1912-1913 » başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisans çalışmasının gözden geçirilmiş ve genişletilmiş hali Libra Kitap tarafından Defeat on the Battlefield, Defence in Press : Ottoman Propaganda in the Balkan Wars (2017) başlığıyla yayımlandı. Yazar, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve aynı bölümde doktora eğitimini sürdümektedir.