Tarih ve Toplumsal Cinsiyet Online Seminerimiz 16 Şubat 2021'de Başlıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze gerçekleştiremediğimiz ücretli seminerlerimize online devam ediyoruz. Doç. Dr. Gülhan Balsoy ve Doktor Öğr. Üyesi Başak Tuğ’un gönüllü emeğiyle düzenlenecek Tarih ve Toplumsal Cinsiyet Online Semineri 16 Şubat 2021’de başlıyor!

 

İki haftaya yayılacak bu dört saatlik seminerde, toplumsal cinsiyet kavramı ile tarihyazımı arasındaki ilişkiye odaklanılacak. Bir yandan feminist literatürde yeniden tanımlamalarla sıkça tartışılan bir kavram olan toplumsal cinsiyetin farklı tanımları üzerinde durulurken, öte yandan bu kavramların tarihyazımı içinde izdüşümleri takip edilmeye çalışılacak. Bu sebeple, birinci, ikinci ve üçüncü dalgalar olarak tanımlanan feminist hareket ve teorideki dönemselleştirmelerin, kadınlık, erkeklik, kuir ve beden çalışmaları açısından tarihyazımına etkileri tartışılacak. Son olarak, beden ve toplumsal cinsiyet odağında Osmanlı ve Türkiye tarihine cinsiyet, üreme, yeniden üretim, emek gibi farklı açılardan nasıl bakılabilir sorusu üzerinde durulacak.

NOT: Seminer ücreti 200 TL olarak belirlenmiştir. Seminer ücretinde Tarih Dostları için %10 indirim sağlanacaktır. Seminer ücretini İş Bankası Pangaltı Şube, Tarih Vakfı Döner Sermaye Sanayi ve Ticaret İşletmesi TR81 0006 4000 0011 0410 8655 25 IBAN NO'ya Tarih ve Toplumsal Cinsiyet açıklaması ile yapmanız gerekmektedir. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için dekont, ekte sunduğumuz anket ve faturalandırılabilmesi için kimlik numaranızı ve adresinizi [email protected] adresimize yollamanızı rica ediyoruz. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra dersleri takip etmek için kullanacağınız link, sizlere mail yoluyla seminer günlerinde iletilecektir. Tarih ve Toplumsal Cinsiyet Online Seminerini tamamlamanız durumunda Tarih Vakfı tarafından Katılım Belgesi verilecektir. Program içeriği ekteki afişte yer almaktadır.

Doç. Dr. Gülhan BALSOY, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünde öğretim üyesidir. Doktorasını Binghamton Üniversitesi Tarih bölümünde yaptı. Geç Osmanlı doğum politikalarını incelediği doktora tezi The Politics of Reproduction in Ottoman Society, 1838–1900 (Routledge, 2013) ismiyle basıldı. Bu çalışmanın Türkçesi Kahraman Doktor İhtiyar Acuzeye Karşı: Geç Osmanlı Doğum Politikaları ismiyle Can Yayınları’ndan yayımlandı. Geç Osmanlı Tarihi, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Tarihi üzerine çalışıyor. Halihazırda on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı toplumunda Toplumsal Cinsiyet ve Yoksulluk üzerine kitap çalışması yapıyor. 

 

Doktor Öğr. Üyesi Başak TUĞ, 2009 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünde öğretim üyesidir. Doktorasını New York Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Araştırmaları ve Tarih ortak doktora programında yapmıştır. 18. yüzyıl Osmanlı Anadolusu’nda cinsellik, cinsel şiddet ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini incelediği Politics of Honor: Sexual Violence and Socio-Legal Surveillance in Early-Modern Ottoman Anatolia başlıklı kitabı 2017’de Brill Yayınevi’nden basılmıştır. Ayrıca Feminizm Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, 10. cilt ve Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları derlemelerine katkıda bulunmuştur. Tuğ’un toplumsal cinsiyet tarihi alanında, International Journal of Middle East Studies, European Journal of Turkish Studies ve The Ottoman World (ed. Christine Woodhead)’de yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. 2015-2016 yıllarında Gülhan Balsoy’la birlikte Tarih Vakfı’nda ‘Toplumsal Cinsiyet Tarihi Mümkün mü? Olanaklar ve Kısıtlar’ başlıklı bir tartışma dizisi organize etmiştir.  

 

 

-16 Şubat Salı, 18.00-19.30/ Toplumsal Cinsiyet ve Tarih Feminist literatürde toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyet-toplumsal cinsiyet ayrımı, tarih ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişki

 

- 19 ŞubatCuma, 18.00-19.30/ Feminist Dalgalar ve Tarih

Feminizm tarihi ve feminist dalgalar ile feminist tarih yazımı arasındaki paralellikler ve ayrışmalar

 

– 23 Şubat Salı,18.00-19.30/ Beden, Cinsiyet ve Tarih I Karşılaştırmalı bir yaklaşımla Osmanlı ve Türkiye tarih yazımında cinsiyet, üreme, yeniden üretim ve emek açısından beden

 

–26 Şubat Cuma, 18.00-19.30/ Beden, Cinsiyet ve Tarih II

Karşılaştırmalı bir yaklaşımla Osmanlı ve Türkiye tarih yazımında cinsiyet, üreme, yeniden üretim ve emek açısından beden