Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan yeni kitap!

Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan yeni kitap!

Claude Cahen’in Türkler’in Anadolu’da Osmanlı olarak adlandırılmasından önceki dönemine ışık tuttuğu “Osmanlılardan Önce Anadolu” başlıklı kitabı Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan çıktı!

Tarih Vakfı Yurt Yayınları’nın bu kitabını websitemizden sipariş edebilirsiniz!

Osmanlılardan Önce Anadolu


Türkler, ortaçağın ve modern zamanların genel tarihinde hatırı sayılır bir rol oynadılar. Bununla birlikte tarihlerindeki gelişmeler onları son zamanlarda Avrupa halklarının çoğuyla, bu arada Arap ya da İranlı diğer Müslüman halklarla karşı karşıya getirdi. Bunun sonucunda Batılı tarihçiler Türk tarihine genellikle düşmanca önyargılarla yaklaştılar ve Türklerin bütün yaptıklarını küçümseme ya da onları karanlık bir tablo halinde sunma eğilimi içinde oldular.


Türk tarihçileri de anlaşılabilir bir tepkiyle, özellikle de modern ulusal Türkiye oluştukça bu tarihin olumlu yönlerini genellikle abarttılar. Duygularımız ne olursa olsun, nesnellik her iki tarafın da önyargılarını önemsemememizi ve önümüze koyduğumuz tarihi kesinlikle bilimsel bir düşünceyle, olabildiğince belgelere dayanarak yeniden oluşturmamızı zorunlu kılıyor.