Prof. Dr. Şevket Pamuk’un gönüllü emeğiyle vereceği “Eşitsiz Yüzyıllar: 1820’den Günümüze Türkiye Ekonomisinin Tarihi” seminerimiz 18 Kasım 2020’de başlıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze gerçekleştiremediğimiz ücretli seminerlerimize online devam ediyoruz. Prof. Dr. Şevket Pamuk’un gönüllü emeğiyle vereceği “Eşitsiz Yüzyıllar: 1820’den Günümüze Türkiye Ekonomisinin Tarihi” seminerimiz 18 Kasım 2020’de başlıyor!

İki haftaya yayılacak iki saatlik seminerde, bugünkü Türkiye sınırları içindeki alanda 1820’den günümüze kadar iktisadi gelişme süreci 4 alt-dönem üzerinden ve dünya ölçeğinde karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Son iki yüzyılda Türkiye’nin büyüme ve insani gelişme sicili dünya ortalamalarına yakındır. Bu gelişme çizgisi sayılar ve grafiklerle ortaya konduktan sonra, Türkiye iktisadi gelişme sürecinde niçin daha başarılı olamadı sorusuna dünya ekonomisi, kentleşme, sanayileşme, değişen toplumsal yapı ve siyaseti de içeren bir çerçevede yanıt aranacaktır. 

Uzun yıllardır Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde lisansüstü düzeyde ders olarak da verdiği Osmanlı- Türkiye iktisat tarihi alanında çok sayıda kitap ve makale üretmiş, Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden olan, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi ve Tarih Vakfı kurucu  mütevellisi Prof. Dr. Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, Büyüme, Kurumlar ve Bölüşüm, Osmanlı'dan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme (Seçme Eserler, Cilt II),  Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları ( Seçme Eserler, Cilt I), Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi (1500-1914), Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi, 20. Yüzyılda Orta Doğu Ekonomileri Tarihi, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme gibi alanın başlıca eserlerinin yazarıdır.  

NOT: Seminer ücreti 125 TL olarak belirlenmiştir. Seminer ücretinde Tarih Dostları için

%10 indirim sağlanacaktır. Seminer ücretini İş Bankası Pangaltı Şube, Tarih Vakfı Döner Sermaye Sanayi ve Ticaret İşletmesi TR81 0006 4000 0011 0410 8655 25 IBAN NO'ya Türkiye Ekonomisinin Tarihi Semineri açıklaması ile yapmanız gerekmektedir. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için dekont, ekte sunduğumuz anket ve faturalandırılabilmesi için kimlik numaranızı ve adresinizi [email protected] adresimize yollamanızı rica ediyoruz. “Eşitsiz Yüzyıllar: 1820’den Günümüze Türkiye Ekonomisinin Tarihi” seminerini tamamlamanız durumunda Tarih Vakfı tarafından Katılım Belgesi verilecektir.