“İÖ 6. Yüzyıldan 14. Yüzyıl Sonuna Kadar Büyük İmparatorluklar Döneminde Anadolu Kentleri” kitabının ikinci baskısı çıktı!

Sevgi Aktüre’nin “İÖ 6. Yüzyıldan 14. Yüzyıl Sonuna Kadar Büyük İmparatorluklar Döneminde Anadolu Kentleri” kitabının ikinci baskısı Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan çıktı!

2018 yılında Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan ilk baskısını yapan Sevgi Aktüre’nin  “İÖ 6. Yüzyıldan 14. Yüzyıl Sonuna Kadar Büyük İmparatorluklar Döneminde Anadolu Kentleri” kitabı ikinci baskısıyla yeniden raflardaki yerini aldı! Kitabımıza buradan ve ayrıca kitapçılardan ulaşabilirsiniz.

Sevgi Aktüre Anadolu kent ve kentleşme tarihini bir zaman dizin içinde ele aldığı ''Tarih İçinde Anadolu Kenti” üçlemesinin bu son kitabında Anadolu gibi çok kültürlü bir coğrafyada yaşayan insanların, yaşamın bütünselliğini kavrayabilmesinin ve kimseyi ötekileştirmeden birlikte yaşayabilmesinin ön koşulunun zaman-mekan ilişkisini doğru olarak kurgulayabilmesi olduğunu vurgulamaktadır.