“Ankara Tartışmaları” uzaktan erişimle, online ortamda başlıyor!

“Ankara Tartışmaları” uzaktan erişimle, online ortamda başlıyor!


Tarih Vakfı Ankara tarafından düzenlenen Ankara Tartışmaları’nın bu dönem ilk toplantısı Tanıl Bora’nın “Ankara Rüzgarı/ Gençlerbirliği Tarihi” başlıklı sunumuyla gerçekleşecek.


20 Kasım 2020 Cuma günü saat 18:30’da gerçekleştirilecek olan programı izlemek için canlı yayın linkimiz:

https://youtu.be/83MYIM6sryc

Bora, Ankara Rüzgârı adlı kitabında ağırlıkla sözlü tarih çalışmasına dayanarak, biraz da “romanesk” diyebileceğimiz bir anlatı içinde, Gençlerbirliği kulübünün tarihini anlatıyor. Futbol sahasındaki başarı ve başarısızlıkların, iniş ve çıkışların yanında,  futbolun sosyal ortamındaki değişimi izleyerek; özellikle bir “okullu” takımı olan kurulan Gençlerbirliği’nin kimliğindeki “zamanın ruhuna” bağlı değişim ve devamlılıkları gözlemeye çalışıyor. Kulüp/takım monografileri, sosyal tarih hakkında, modernleşme sürecindeki sosyalleşme örüntüleri hakkında ve millî veya etno-kültürel kimliklerin oluşum tarihi hakkında zengin malzeme sunar. Sözlü tarih çalışmalarının futbol ortamına dönük araştırmalarda bilhassa işlevseldir. Zira futbol alt-kültürü, mitselbir evrendir: takım kimlikleri ve onlara bağlanan taraftar aidiyetlerinin şekillenmesinde, mitosların payı büyüktür: bu mitoslar da gerek “medya-öncesi” döneme egemen olan tribün sohbetinde, gerek etkin spor medyasının söyleminde, rivayetler ve epik anlatılarla yeniden üretilir. Türkiye'de futbol alanında sözlü tarih çalışmalarının vazgeçilmezliğinin bir nedeni de, yazılı kaynakların kıtlığıdır.

Tanıl Bora 1963 Ankara doğumlu. İstanbul Erkek Lisesi ve Ankara SBF mezunu. İletişim Yayınlarında araştırma-inceleme dizisi editörü olarak çalışıyor. Yayın koordinatörlüğünü yaptığı Birikim dergisinde yazıyor. Ağırlıklı çalışma alanı Türkiye’de siyasal düşüncelerdir. Bu konuda yayımlanmış makale ve kitapları yanında futbol literatürüyle ilgili çalışmaları da vardır. İletişim Yayınları’nda “Futbol Kitapları” dizisinin editörlüğünü yaptı. 2000-2014 arasında Radikal gazetesinde haftalık futbol yorumları yazdı.  Futbol ve Kültürü (derleme, Roman Horak ve Wolfgang Reiter’le birlikte, İletişim Yayınları, 1993), Takımdan Ayrı Düz Koşu (derleme, İletişim Yayınları, 2001), Kârhanede Romantizm (İletişim Yayınları, 2006), Çizgi Açığı (Turgut Yüksel’le birlikte, İletişim Yayınları, 2013) futbolla ilgili kitaplarından bazılarıdır.