Tarih Vakfı > Etkinlikler > Konferans, Sempozyum ve Söyleşiler > “Tarihte Duygular ve Duygular Tarihi” Online Semineri

“Tarihte Duygular ve Duygular Tarihi” Online Semineri

by tarihvakfi


Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze gerçekleştiremediğimiz seminerlerimize online devam ediyoruz. “Tarihte Duygular ve Duygular Tarihi” online semineri 5 Şubat 2021 saat 18:30’da gerçekleşecek!
Duygu nedir? Duygular tarihsel midir, tarihi bir disiplin olarak ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? Duygular Tarihi çalışmalarının yöntemi, sınırları ve sorunsalları nelerdir? Hem Türkiye’den hem de uluslararası perspektiften bu çalışmalara verilebilecek örnekler nelerdir? sorularına ve benzerlerine cevap aranacak seminerde Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Afacan ve Dr. Öğr. Üyesi Derya Gürses Tarbuck konuşmacı olarak yer alacaktır. Seminerin moderatörlüğünü Tarih Vakfı kurucu mütevellilerinden Prof. Dr. Edhem Eldem üstlenecektir.

Seminere katılmak için [email protected] adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.

Prof. Dr. Edhem Eldem Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi ve Collège de France’da Uluslararası Türk ve Osmanlı Tarihi Kürsüsü sahibidir. Berkeley, Harvard, Columbia, EHESS ve ENS’de ders vermiş, sağladığı katkılardan dolayı Berlin Wissenschaftskolleg’de fellow ünvanını almıştır. 18. yüzyılda Osmanlı-Avrupa Ticareti, Osmanlı İslam Mezar Taşı Kitabeleri, Geç Osmanlı Dönemi İstanbul’u, Osmanlı Bankası, Osmanlı Batılılaşması, Oryantalizm, Osmanlı Biyografileri ve Otobiyografik Yazım, Osman Hamdi Bey, Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji, Müzecilik, Fotoğraf gibi konularda uzmanlaşmıştır. Osmanlı Bankası Tarihi (1999); Bankalar Caddesi, Osmanlı’dan Günümüze Voyvoda Caddesi (2000), Doğu İle Batı Arasında Osmanlı Kenti: Halep, İzmir ve İstanbul (2003, D. Goffman ve B. Masters ile birlikte) İftihar ve İmtiyaz, Osmanlı Nişan ve Madalyaları Tarihi (2004) İstanbul’da Ölüm, Osmanlı İslam Kültüründe Ölüm ve Ritüelleri (2005); Doğuyu Tüketmek (2007); Osman Hamdi Bey Sözlüğü (2010); Rumelihisarı Şehitlik Dergâhı Mezar Taşları (2010, G. Kut ile birlikte), Geçmişe Hücum: Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeolojinin Öyküsü 1753-1914 (2011, Z. Bahrani ve Z. Çelik ile birlikte), Nazlı’nın Defteri & Osman Hamdi Bey’in Çevresi (2014), Mendel-Sebah: Müze-i Hümayun’u Belgelemek (2014), Camera Ottomana Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğraf ve Modernite, 1840-1914 (2015, Z. Çelik ile birlikte), Osman Hamdi Bey: İzlenimler, 1869-1885 (2016), Mitler, Gerçekler ve Yöntem Osmanlı Tarihinde Aklıma Takılanlar (2018), V. Murad’ın Oğlu Selahaddin Efendi’nin Evrak ve Yazıları, I, V. Murad ve CléanthiScalieri (2019) başlıca yayınlarındandır.

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Afacan lisansını 2008 yılı Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde, yüksek lisansını 2010 yılında Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladı. Doktorasını 2010 – 2016 yılları arasında Oxford Üniversitesi, Tarih Bölümü, Tıp Tarihi Merkezinde (Wellcome Unit for the History of Medicine) yaptı. 2014 yılında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezinde (Center for Middle Eastern Studies) ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2017-2018 yıllarında Max Planck Enstitüsü, Duygular Tarihi Merkezinde (Center for the History of Emotions) doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Aynı dönemde Freie Üniversitesinde Modern Orta Doğu’da Bilim ve Evrim dersini verdi. Koç Üniversitesi (2018), Boğaziçi Üniversitesi’nde (2019) yarı zamanlı Duygular Tarihi dersini veren Afacan Kırklareli Üniversitesi- Tarih Bölümünde Dr. Öğretim Görevlisidir. ‘Ruh ve Duygular Hakkında: Osmanlı Bireyini Modern Psikoloji ile Kavramsallaştırmak’ adlı doktora tezinde Meşrutiyet Dönemi modern psikoloji söylem ve politikalarını inceleyen Afacan halen 19. yüzyıl Osmanlı’sında modern psikoloji ve duygu politikaları üzerine çalışmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Derya Gürses Tarbuck 1994’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde burslu olarak yapan Tarbuck 1997’de “On yedinci yüzyıl cadılık tartışmasında şeytani unsurlar” adlı tezini yazdı. Asistan statüsünde sürdürdüğü doktora çalışmalarını 2004 yılında Newtonculuk karşıtı kozmolojiler konulu teziyle tamamladı. UCLA, Cambridge ve the University of Edinburgh okullarında doktora sonrası çalışmalar yürüttü. Halihazırda Bahçeşehir Üniversitesi’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Avrupa Düşünce Tarihi, 18. Yüzyıl Entelektüel Tarihi, Bilim ve Din Tarihi alanlarında çalışmalar yürütmektedir. “Enlightenment Reformation: Hutchinsonianism and Religion in Eighteenth-Century Britain” adlı kitabı Routledge yayınevinden 2017 yılında yayınlanmıştır