Tarih Vakfı > Etkinlikler > Konferans, Sempozyum ve Söyleşiler > Tarih Vakfı İzmir Yedi İklim Söyleşileri

Tarih Vakfı İzmir Yedi İklim Söyleşileri

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Adres:
  • Şehir:

Ebruli Turizm ve İzmir Konak Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Tarih Vakfı İzmir Yedi İklim Söyleşileri, konuşmacı olarak ağırladığı birçok önemli konuğuyla toplumsal tarihten popüler kültüre, sosyal dönüşümlerden siyasi gelişmelere ve iktisada sosyolojiye kadar birçok önemli konuda bugünün anlaşılması ve geçmişin perdesinin aralanması hedefiyle Mayıs 2015’ten bu yana kesintisiz olarak devam ediyor. 2017 – 2019 döneminde de toplam 17 etkinlik gerçekleştirildi.

1. 9 Mart 2017 – Asuman Susam:

“Serzenişten Benlik İnşasına Yazar Kadının Yolculuğu”

2. 16 Mart 2017 – Dilek Akyalçın:

“Şehir, Babalar ve Oğullar:

19. Yüzyılda Selanikli Dönmelerin Hayat Güzergahları”

3. 20 Nisan 2017 – Rüya Kılıç:

“Afyonun Keyfini Tiryakisinden sorun:

Osmanlı ve Erken Cumhuriyet’te Madde Bağımlılığı”

4. 18 Mayıs 2017 – Gülhan Balsoy:

“Osmanlı Emek Tarihinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramlarını Düşünmek: Cibalikapı Tütün Fabrikası Örneği”

5. 19 Ekim 2017 – Stefo Benlisoy:

“Rakip Milliyetçiliklerin Kıskacında Anadolu,

Türkdil, Hıristiyanlar”

6. 16 Kasım 2017 – Hülya Canbakal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Köle Sahipliği ve Köleliğin Sonu: Bursa Örneği (1460-1880)”

7. 21 Aralık 2017 – Oktay Özel:

“Bilim, Üniversite, Akademya: Bu İşte Bir Yanlışlık Var!”

8. 18 Ocak 2018 – Serkan Şavk:

“Kapılar, Mahremiyet ve Kamusallık: Erken Modern Dönemde

İstanbul’un Mekânsal Yapısını Yeniden Düşünmek”

9. 15 Şubat 2018 – Selçuk Dursun:

“Erken Cumhuriyet Dönemine Çevre Tarihinden Bakmak:

Orman ve Millet”

10. 22 Mart 2018 – Burcu Eğilmez:

“Osmanlı’dan Günümüze Adalet İcabı Hoşgörü”

11. 19 Nisan 2018 – Yücel Terzibaşoğlu:

“Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihinin Güncelliği Üzerine:

Toprak, Emek, Kır ve Kent”

12. 17 Ekim 2018 – Nejat Yentürk:

“İzmir’in Mutfağına Yeni Bir Pencereden Bakmak:

Sokağın Mutfağı, Şekilleniş ve Süreklilik”

13. 15 Kasım 2018 – Fuat Dündar:

“Hassas Tarihi Çalışmak: Devlet, Arşivler ve Tarihçiler”

14. 20 Aralık 2018 – Tülün Değirmenci: “Bir Osmanlı Efendisinin Seçkisi:

17. Yüzyıldan Resimli Bir Şiir Mecmuası”

15. 17 Ocak 2019 – Faika Çelik:

“Osmanlı İmparatorluğu’nda Çingeneleri/Romanları Çalışmak ya da İğneyle Kuyu Kazmak”

16. 21 Şubat 2019 – Mehmet Kuyurtar:

“İbni Haldun: Din-Siyaset İlişkilerine

Eleştirel Bir Yaklaşım Olarak ‘Bilimsel Tarih’ Metodolojisi”

17. 18 Nisan 2019 – Nezih Aytaçlar: “Göbeklitepe Üzerine”