Tarih Vakfı > Etkinlikler > Ankara Tartışmaları > “Tarih Eğitiminde Değişim”

“Tarih Eğitiminde Değişim”

by tarihvakfi


Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları 2018-2019 dönemindeki 13. tartışmasında Tarih Eğitiminde Değişim konusuyla Prof. Dr. Büşra Ersanlı’yı ağırlıyor.

Büşra Ersanlı, tarih eğitiminin uluslar çağındaki işlevinin ne olduğu; yakın geçmişin neden tarih dışı görüldüğü; sıradanlıkların, farklı kimliklerin nasıl inkâr edildiği sorularını bir siyaset bilimci olarak ele aldığı çalışmalarında, Türkiye’de tarih eğitiminde çağdaş bir değişimin henüz gerçekleşmediğini dile getiriyor. Tarihte mekânın, zamanın ve eylemin çoğul ve bağlantılı oluşuna ve bu üçü arasında kopuklukların tarih eğitimini olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

Günümüzde tarih yazımı ve eğitiminin kapsamı, yöntemleri, kaynakları çeşitlendi, değişti ancak bu değişime Türkiye çok direniyor. Ersanlı’nın sözleriyle, “Soğuk ve mesafeli resmi ulus tarihinden az da olsa uzaklaşarak, yamalı, yer yer süslü bir tarih anlatımına yer veriliyor ancak yaratıcı çoğul tarih anlayışı kısmen de olsa benimsenmiyor”.

Siyasal ve yerel/toplumsal anlamda uzlaşmazlık, anlaşmazlık ve çatışma tarih yöntemlerini nasıl etkiledi? Ortak tarih ders kitapları denemeleri çoğul tarih anlatımı için yararlı mı? Toplumsal cinsiyetin ve ekolojinin ilk ve orta öğretim tarihine katkısı eril/tekçi zihniyeti sarsar mı? Bu sorular çerçevesinde Ersanlı tarih eğitimi sorunlarını yeniden tartışmaya açıyor.