Tarih Vakfı > Etkinlikler > SAVAŞ SONRASI TÜRKİYE’NİN SIHHİ VE İÇTİMAİ COĞRAFYASI

SAVAŞ SONRASI TÜRKİYE’NİN SIHHİ VE İÇTİMAİ COĞRAFYASI

by tarihvakfi


Doç. Dr. Nurşen Gürboğa

ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden “Mine Workers, theStateandWar: The Ereğli-Zonguldak Coal Basin as the Site of Contest, 1920-1947” adlı tezi ile doktora derecesini aldı.  Tezi, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi tarafından 2006-2007 dönemi iktisat tarihi alanında en iyi doktora tez çalışması seçilerek yayınlandı. Gürboğa, Berlin’de “Europe in theMiddle East Middle East in Europe”ve “Re-work” araştırma programları kapsamında aldığı doktora sonrası araştırma burslarıyla Şirket-i Hayriye işçileri üzerine çalıştı. 2003’ten bu yana Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde Avrupa tarihi, Osmanlı tarihi ve Türk siyasal hayatı üzerine dersler vermektedir. İlgi alanları arasında yer alan geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemleri sosyal ve iktisadi tarihi, emek tarihi, sosyal politikalar tarihi, göç ve milliyetçilik üzerine yayınları bulunmaktadır.

 

 

Özet:

Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekaleti, Milli Mücadele’nin sonlarından itibaren Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası adı altında çeşitli vilayetlerin iktisadi, beşeri ve sağlık coğrafyasına ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren bir dizi monografi yayınladı. Bu seminerde bu monografiler cumhuriyetin kurucu kadrolarının savaşlar, göçler, katliamlar ve toprak kayıplarının yol açtığı nüfus krizi ile baş etmek ve harap olan Anadolu nüfusunu devletin asli gücü olarak iyileştirmek üzere baş vurduğu yönetimsel pratiklerden biri olarak tartışılacaktır. Ayrıca bu monografilerin sunduğu umumi manzaranın el verdiği ölçüde Anadolu’nunon yıllık savaşlar sonrasında geçirdiği demografik dönüşüm ve Anadolu insanının hayat standartları da ele alınacaktır.