Tarih Vakfı > Etkinlikler > Konferans, Sempozyum ve Söyleşiler > Rusya ve Türkiye: Geçen Yüzyılın İzleri

Rusya ve Türkiye: Geçen Yüzyılın İzleri

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Adres:
  • Şehir:

Bilkent Rusya Çalışmaları Merkezi ve Tarih Vakfı; 13-14 Mayıs 2019 tarihlerinde Rusya, Türkiye ve iki ülke arasındaki ilişkilerin son yüzyılının tartışılacağı bir konferansa ev sahipliği yaptı. 2019’un “Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı” ilan edilmesi sebebiyle, Bilkent Üniversitesi Rusya Çalışmaları Merkezi ile Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Türkiye Kurulurken Sovyet Rusya” temalı Tarih Vakfı Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları’nın finali niteliğinde düzenlenen ve Rusya Çalışmaları Merkezi’nin ev sahipliğinde Bilkent Üniversitesinde gerçekleşen konferansta; iktisadi, kültürel ve siyasi boyutlarıyla Ankara ve Moskova arasındaki komşuluk ilişkilerinin çok yönlülüğüne vurgu yapan panellerin yanı sıra iki ülkenin kendi iç dinamiklerindeki benzerlikleri ön plana çıkaran yuvarlak masa toplantılarına da yer verildi. 20 konuşmacının katılımıyla Bolşevizmin siyasal ve ideolojik etkilerinden enerji güvenliğine, ekonomik iş birliğinden Soğuk Savaş sonrası cereyanlara ve sosyal medya kullanımı gibi güncel meselelere kadar geniş bir bağlamda Rusya-Türkiye münasebetlerinin yüzyıllık tarihi irdelend