Tarih Vakfı > Etkinlikler > Osmanlı Epir’ini Haritalandırmak: Bir Dijital Tarih Projesinin Hikayesi

Osmanlı Epir’ini Haritalandırmak: Bir Dijital Tarih Projesinin Hikayesi

by tarihvakfi


Osmanlı Epir’ini Haritalandırmak: Bir Dijital Tarih Projesinin Hikayesi

ANAMED Kütüphanesi ve Tarih Vakfı ortaklığında gerçekleşen “Kütüphane Konuşmaları”, 7Aralık 2021 tarihindeAli Yaycıoğlu ile devam ediyor. Bu konuşmada Ali Yaycıoğlu, Stanford University’e bağlı Mekansal ve Metinsel Analizler Merkezi’nde (Center for Spatial and Textual Analysis) yürütücülüğünü üstlendiği “Osmanlı Epir’ini Haritalandırmak” adlı dijital tarih projesi hakkında bilgi verecektir. Günümüzde Yunanistan’ın batı ve Arnavutluk’un güney kısmını kapsayan Epir bölgesi, 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başlarında siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkiler açısından Osmanlı İmparatorluğu’nun bir mikrokosmos’u görünümündeydi. Söz konusu ilişki ağlarına ve bu ilişki ağlarıyla bağlantılı kurumlara odaklanan “Osmanlı Epir’ini Haritalandırmak”, aynı zamanda bu bölgenin ayanı olan Tepedelenli Ali Paşa’nın (1740-1822) tarihsel mirasını incelemektedir. Bu konuşmada, projenin kullandığı farklı tarihsel kaynaklar, inceleme yöntemleri ve şimdiye kadar elde edilen bulgular ortaya koyulacaktır. Konuşmanın moderatörlüğünü Abdurrahman Atçıl üstlenecektir. Bu ayın konuşması uzaktan erişimle gerçekleşecektir. Konuşmaya kaydolmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Ali Yaycıoğlu (Stanford University) Stanford University Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi ve Princeton University’de Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü’nde (Near Eastern Studies) ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başındaki kurumsal krizi ve dönüşümünü ele aldığı ilk kitabı Partners of Empire: The Crisis of Ottoman Order in the Age of Revolution 2016 yılında Stanford University Press tarafından yayımlanmıştır. Halen Osmanlı İmparatorluğu’nun aynı dönemdeki ekonomik dönüşümü üzerine bir kitap hazırlamakta, aynı zamanda Stanford University’ye bağlı Mekansal ve Metinsel Analizler Merkezi’nde (Center for Spatial and Textual Analysis) “Mapping Ottoman Epirus” adındaki dijital laboratuvarı yönetmektedir. Ali Yaycıoğlu aynı zamanda Nükhet Varlık ile Stanford University Press’in Osmanlı Dünyası Serisinin editörlüğünü yürütmektedir.

Abdurrahman Atçıl (Sabancı Üniversitesi) Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Programı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Doktora derecesini 2010 yılında University of Chicago’dan almıştır. 2020 yılında Sabancı Üniversitesi kadrosuna katılmadan önce Harvard Law School’da doktora sonrası araştırmacı olarak ve Queens College’ta (City University of New York) ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi ve doçent olarak çalışmıştır. Atçıl’ın araştırmaları erken modern dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda hukuk, din ve siyaset konularıyla ilgilidir. Scholars and Sultans in the Early Modern Ottoman Empire (Cambridge University Press, 2016) (Erken Modern Osmanlı İmparatorluğu’nda Alimler ve Sultanlar, Klasik Yayınları, 2019) isimli ilk kitabı Müslüman alimlerin bağımsız kozmopolit bir gruptan alim-bürokratlara dönüşümünü ele almaktadır. Diğer yayımlanmış çalışmaları Osmanlı-Safevi çatışması, ulema hareketliliği, İslam hukuk geleneğinde teoloji ve felsefe gibi konuları incelemektedir.

Tarih: 7Aralık 2021, Saat 18:00

Webinar Linki: https://kocun.zoom.us/webinar/register/WN_Duub3EXsT-WHHKoiwqNkMQ