Tarih Vakfı > Etkinlikler > Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları > Tuba Demirci,”Mütareke’den Milli Mücadele’ye Annelik, Çocuk Refahı ve “Ev Cephesi” Tartışmaları, 1918-1922″, Perşembe Konuşmaları

Tuba Demirci,”Mütareke’den Milli Mücadele’ye Annelik, Çocuk Refahı ve “Ev Cephesi” Tartışmaları, 1918-1922″, Perşembe Konuşmaları

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Yer: Tarih Vakfı
  • Adres: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen sok. No: 10 Eminönü, Fatih, İstanbul
  • Şehir:

Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları devam ediyor.

Engin Kılıç’ın koordinatörlüğündeki 2019 Güz ve 2020 Bahar dönemlerinde “Tarih ve Edebiyatta Mütareke ve Milli Mücadele” temasıyla devam eden Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları’nın altıncı konuğu “‘Mütareke’den Milli Mücadele’ye Annelik, Çocuk Refahı ve ‘Ev Cephesi’ Tartışmaları, 1918-1922” başlıklı sunumuyla Tuba Demirci olacak.

Tarih: 19 Aralık 2019

Saat: 18:30

Adres: Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen Sk. No: 10 Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği binası)

Büyük Savaş’ı takip eden Mütareke ve Milli Mücadele dönemine ilişkin tarihsel çalışmalar arasında annelik, çocuk refahı ve “ev cephesine” odaklanan örnekler Türkiye’deki tarihyazımı açısından oldukça yeni ve sınırlıdır. Bu dönemin şartlarını ve bu şartların farklı yazın türlerine yansımalarını değerlendiren çalışmalar kuşkusuz hem Büyük Savaş ve sonrasının doğrudan savaşmayan bireylerce nasıl deneyimlendiğine ilişkin daha bütünlüksel anlatılar oluşturulmasına hem de Türkiye’deki tarihyazımı kapsamının “cephe gerisindeki cepheyi” de işin içine katarak tamamlanmasına vesile olacaktır. “Erkeksiz” evler ve aileler, savaş şokundaki melankolik gaziler, savaş yoksulluğu kıskacındaki ev halkı ve gündelik hayat, Mütareke ve Milli Mücadele dönemlerinin askeri tarih hâkimiyetindeki anlatılarına farklı bir bakış sağlarken, erken cumhuriyet döneminin nüfus ve toplumsal cinsiyet siyasetinin içerik ve sınırlarının anlamlandırılması için de imkânlar sunacaktır. Bu konuşma Mütareke’den Milli Mücadele döneminin sonuna kadar annelik, çocuk refahı ve ev cephesine ilişkin sorun alanları tartışırken, savaş ve Mütareke şartlarının Türkiye’deki anneci siyasetin gelişim dinamiklerine katkısına, aynı zamanda kadınların Mütareke ve Milli Mücadele dönemi tarihyazımına kısmi olarak yansıyan “öteki” gündemlerine odaklanacaktır.